#Leidenvoor14 verklaart zich solidair met Casual Leiden (video)

Gisteren, op Valentijnsdag, organiseerde Casual Leiden samen met de landelijke netwerken Casual Academy, 0.7 en WoinActie een landelijke actiedag. “De universiteit houdt niet van jou”, heette de actie en het was het eerste moment in de nieuwe cyclus van strijd tegen flexcontracten voor universiteitsmedewerkers. Buiten de Leidse Faculteit der Sociale Wetenschappen was er een demonstratie, met diverse toespraken en gezamenlijke zang. Doorbraak en xCC sloten zich aan bij het protest om onze solidariteit te tonen. Hier is de toespraak van Harry Westerink van Doorbraak, namens #Leidenvoor14.

Ik ben niet een student of een docent hier, maar ik ben actief in de stad, hier in Leiden. Ik zit bij #Leidenvoor14 en ik zit ook bij Doorbraak. #Leidenvoor14 is een plaatselijke, lokale afdeling van de #Voor14-campagne. We zagen net iemand van de FNV, en de FNV is begonnen met het initiatief #Voor14. Wat is #Voor14? Dat is een actie om het minimumloon te verhogen naar 14 euro. En dat is heel hard nodig.

Als het minimumloon omhoog gaat, dan geeft dat ook een opwaartse druk naar alle lonen, dus het is ook in ieders belang. Overigens, het is ook heel belangrijk om te noemen dat er een koppeling is met de uitkeringen en met de AOW. Dus dat kan iets betekenen voor zo’n, schat ik in, zes miljoen Nederlanders, zes miljoen mensen die hier leven. Dus het is hartstikke belangrijk om die strijd te blijven voeren. We zijn er al een tijdje mee bezig, en ik zit dus bij de Leidse afdeling van #Voor14.

Het is ook van belang om erop te wijzen dat het helemaal niet vreemd is om dat minimumloon, dat is ook in het algemeen zo, te verhogen. Waarom niet? Omdat er veertig jaar een enorme achteruitgang in koopkracht is gekomen: iets van twintig procent of zo kunnen mensen nu minder kopen dan met het inkomen dat ze vroeger hadden. Dus het is niet meer dan redelijk, en het is in feite maar een defensieve eis om dat minimumloon te verhogen.

En natuurlijk moeten we niet vergeten dat dit ook heel belangrijk is voor studenten met wat ze dan noemen “een bijbaan”. Dat hebben allerlei mensen natuurlijk die arm zijn, die een lager inkomen hebben. Verder wil ik melden dat, om te beginnen: #Leidenvoor14 verklaart zich natuurlijk solidair met de strijd die hier aan de universiteit aan de gang is. Geen tijdelijke contracten, maar vaste contracten! Geen flexibilisering, geen structureel overwerk, geen gratis werken, en een veilige studie- en werkomgeving. Dat is natuurlijk wat er hier bereikt moet gaan worden. Maar dat geldt ook voor de rest van de samenleving: de strijd die hier wordt gevoerd, die wordt ook overal in de rest van de samenleving gevoerd. Dus we moeten connecties vinden met elkaar, en daarom sta ik hier ook. Daarom moeten we ook solidair zijn met elkaar.

Wat betekent dit nu allemaal? We moeten dit zien tegen de achtergrond van een gigantische flexibilisering, precarisering ook, die aan de gang is. We voeren een strijd tegen bestaansonzekerheid, tegen flexwerk, tegen flexhuur, en om heel kort te zijn, wil ik daarover zeggen: Alles flex? Fuck flex!

Okay, wat betreft #Voor14 en #Leidenvoor14 nog even ietsje meer over de achtergronden daarvan. Wij zien de strijd voor het verhogen van het minimumloon niet als iets aparts, als een one issue-ding, maar het hoort bij een bredere strijd. Heel in het algemeen gesproken: tegen racisme, tegen seksisme, tegen validisme, tegen transfobie, tegen verdeel- en heerspolitiek, en tegen zondebokpolitiek. Er moeten maatschappelijk enorm fundamentele veranderingen worden bevochten en daar dragen we aan bij natuurlijk, en daar dragen jullie aan bij, en dat is ook hartstikke goed, en ik denk dat het belangrijk is dat die strijd ook altijd intersectioneel en inclusief wordt gevoerd, dat iedereen daarbij is. Dat er ook wordt gekeken naar ieders eigen posities. Dat we die strijd voeren vanuit onze eigen achtergrond als studenten, docenten, als baanlozen zoals ikzelf ben, en als flexwerkers, migranten, vluchtelingen, lhbt-ers. Op een heleboel fronten moeten we veranderingen en verbeteringen gaan bevechten.

Nog even iets over het structurele overwerken, wat ik dan maar noem gratis werken. Ik zie daar wel een lijntje met mijn eigen positie. Ook mensen die een uitkering hebben, die worden geacht om gratis te werken, dus dat je zogenaamd verplicht vrijwilligerswerk doet, een idiote term natuurlijk (dat woord niet, dat is een slechte rechtse term). Daar zijn wij ook actief tegen, wat wij noemen dwangarbeid. Het punt dat je, als je niet onbetaald werkt, dat je dan je uitkering verliest, je bijstandsuitkering, en dat is tegelijkertijd het laatste vangnet dat je hebt, zodat je dan helemaal zonder inkomen komt te zitten.

Nog een laatste ding: onder die ontwikkeling van flexibilisering valt natuurlijk ook wonen, flexwonen, flexhuur, daar hebben heel veel studenten mee te maken. Gisteren hadden we nog een mooie demonstratie in Leiden, de Woonrevolutie, daar hebben we gevochten en gestreden voor… met ook praatjes van internationale studenten en een aantal anderen. Heel veel mensen wonen preciar en flexibel en dat is shit, zoals een heleboel dingen op het gebied van flexibilisering shit zijn.

Een ding nog: inhoudelijk gezien denk ik dat er op de universiteit op het gebied van onderwijs en onderzoek ook de nodige veranderingen moeten komen. Bijvoorbeeld om te beginnen het hele punt van dekoloniseren. En ik denk dat het heel belangrijk is dat dat ook wordt aangepakt. Dat racistisch en seksistisch onderwijs en onderzoek moet naar de vuilnisbelt van de geschiedenis worden verwezen. Allerlei zogenaamde slavernijdeskundigen, als vroeger Piet Emmer bijvoorbeeld, het is een schande dat die mensen gewoon onderzoek en onderwijs hebben gegeven. Dat zijn gewoon racisten, zeg maar, die horen gewoon niet thuis op de universiteit.

Harry Westerink