Spandoek en zwemvesten

Spandoek en zwemvesten.

Gisteren demonstreerden zo’n twintig mensen bij het ministerie van Justitie in Den Haag, en later ook nog in de buurt van het ministerie van Buitenlandse Zaken, tegen de verschrikkelijke politiek van migratiebeheersing van de EU. De actie op een drukke plek vlakbij station Den Haag Centraal, die was georganiseerd door het No Border Network, trok veel aandacht. Dat kwam vooral door de talloze zwemvesten die op straat lagen verspreid en door het reusachtige spandoek met de tekst “Borders kill”.

Ook het kleinere spandoek “Vluchtelingen verdrinken, breng Frontex tot zinken” sprak duidelijke taal. De activisten deelden volop flyers uit en gingen vaak in gesprek met voorbijgangers. In tegenstelling tot de helaas gebruikelijke irritante opmerkingen als “Ga toch werken!” en “Heb je niks anders te doen?” van rechtse witten toonden mensen met een migranten- of vluchtelingenachtergrond zich veelal verheugd over de actie. Ze bleken uit eigen ervaring te kunnen vertellen over de afschuwelijke gevolgen van Fort Europa voor henzelf, hun familie of hun vrienden.

Sea Watch-activist Anne Dekker hield tijdens de actie een praatje over de honderden vluchtelingen die de EU willens en wetens iedere week laat verdrinken op zee. Mark Akkerman van Stop Wapenhandel hield het onderstaande praatje.

Harry Westerink

Borders kill

Borders kill.

Vluchtelingen verdrinken, wapenindustrie profiteert

We staan hier vandaag in de eerste plaats omdat de EU en EU-landen het werk van reddingsschepen van civiele organisaties op de Middellandse Zee steeds moeilijker maken. Omdat dit jaar alweer meer dan 1.400 vluchtelingen zijn omgekomen op de Middellandse Zee, waarvan meer dan de helft de afgelopen anderhalve maand.

Het past in een algemeen beleid van opvoeren en militariseren van grensbewaking. Aan de buitengrenzen van de EU en, onder Europese druk, ook steeds meer daarbuiten. En de Nederlandse regering doet daar hard aan mee. Nederland levert jaarlijks personeel en materieel voor Frontex-operaties, zowel voor grensbewaking als voor collectieve deportatievluchten. Nederland was betrokken bij training van de Libische grenswacht en kustwacht voor grensbewaking. Op Europees niveau speelt Nederland een voortrekkersrol bij het sluiten van migratiedeals met niet-EU-landen en in de plannen om vluchtelingen in grootschalige centra in Noord-Afrika vast te houden. Nederland besteedt ook steeds meer geld voor ontwikkelingssamenwerking aan anti-migratieprojecten. En nu werkt Nederland dus ook actief mee aan het hinderen van werk van reddingsschepen, door twee van hen de Nederlandse vlag te ontnemen.

Dit hele beleid heeft desastreuze gevolgen. Vluchtelingen worden gedwongen gevaarlijke oversteken over de Middellandse Zee te maken, omdat er geen veilige, legale vluchtroutes gecreëerd worden en omdat de militarisering van grenzen hen dwingt steeds moeilijkere routes te kiezen. Vluchtelingen verdrinken, door die opgevoerde grensbewaking én door het tegenwerken van reddingsmissies van civiele organisaties. Maar ook: veel meer buiten het zicht sterven vluchtelingen in de woestijn, omdat de Europese grenzen steeds verder naar het zuiden opschuiven. De EU versterkt autoritaire regimes in derde landen, zolang ze maar meewerken aan het stoppen van vluchtelingen op weg naar Europa, en ondermijnt met dit beleid ook stabiliteit en economische ontwikkeling in die landen. Een recept voor nog meer vluchtelingen op de lange termijn.

De wapenindustrie heeft flinke invloed op het Europese migratiebeleid gehad, door succesvolle lobby en goede contacten. Mede daardoor wordt migratie weggezet als een veiligheidsprobleem, dat het beste met militaire middelen aangepakt kan worden. En daar profiteert deze industrie weer van. Grote Europese wapenbedrijven leveren zowel de wapens die oorlog en repressie gaande houden als het materieel om de vluchtelingen die hiervan het gevolg zijn tegen te houden. Ook Nederlandse wapenbedrijven verdienen goed aan grensbewaking. Scheepsbouwer Damen, bijvoorbeeld, leverde al schepen voor onder meer grensbewaking aan Marokko, Tunesië, Turkije en Libië. De Libische kustwacht zette de schepen van Damen in bij het aanvallen van vluchtelingen- en reddingsschepen. Duitsland doneerde een grote hoeveelheid grensbewakingsmaterieel van Airbus, een paneuropees bedrijf met hoofdkantoor in Leiden, aan Tunesië. Airbus verkocht ook helikopters voor grensbewaking aan diverse Europese landen. Thales Nederland levert radar voor schepen voor de Egyptische marine. De Nederlandse regering staat dit toe, ondanks grote zorgen over de rol van Egypte in de oorlog in Jemen, en wijst daarbij op het feit dat deze marine helpt vluchtelingen op weg naar Europa te stoppen.

Alles wijst erop dat het de komende jaren alleen maar erger zal worden. Vanaf 2020 gaat de EU Frontex nog verder uitbreiden, nog meer geld investeren in grensbewaking door lidstaten en nog meer nadruk leggen op het externaliseren van grenzen, door landen in met name Afrika de rol van vooruitgeschoven grensposten op te dringen. Alle doden ten spijt blijft de EU vasthouden aan het opvoeren en militariseren van grensbewaking. Tegelijkertijd is men blind voor de eigen rol in de oorzaken die mensen dwingen te vluchten, zoals de oneerlijke economische verhoudingen, roekeloze militaire interventies en grootschalige wapenhandel.

Dit beleid moet stoppen. Geen grensbewaking, maar veilige vluchtroutes. Geen deportaties, maar opvang en steun. Niet het hinderen van reddingswerk, maar het werken aan het wegnemen van oorzaken die mensen dwingen te vluchten. Dus ook: stop de wapenhandel.

Mark Akkerman


 1. Rob Heusdens # 1 
  6 maanden geleden

  En hoegenaamd intervenieerde de NATO in Libië om “Libiers te besschermen”…. De leiding van Libië waarschuwde destijds al dat het omverwerpen van de Libische staat tot een migratief golf zou leiden. Libië was tot 2011 namelijk de zuidgrens van Europa waar veel afrikanen uit de zuidelijke Sahel als migrant arbeider werkzaam waren onder redelijke omstandigheden. Het leven in de Sahel landen zelf is nl. een verschrikking, voor veel mensen is er geen werk en de voedselproductie staat door de droogte en oprukkende woestijnen al decennia onder druk.

  Maar sedert de val de Libische staat en het nog alijd afwezig zijn van een overheid daar die echt de controle over het gehele land heeft (Libië kent momenteel 3 regeringen, maar nog alijd zijn militanten van allerlei pluimage daar actief, en is het er niet veilig, zeker niet voor afrikaanse migrantarbeiders) – maar de BP heeft er wel olievelden in bezit, die voorheen van de Libische staat waren! – blijven de circa 3 miljoen migrant arbeiders niet in Libië maar trekken door naar Europa.

  Europa heeft dus zelf deze migratiecrisis veroorzaakt door de omverwerping van Libie. Met “beschermen van mensenrechten” had dat niets vandoen, want de mensenrechten zijn er sindsdien niet op vooruit gegaan, integendeel. Wel zijn een groot deel van de buitenlandse tegoeden van Libië in beslag genomen, waaronder de gehele goudvoorraad, die bedoeld was om een afrikaanse dinar in te kunnen voeren, waarmee de afrikaanse economie erop vooruit zou zijn gegaan. Ondanks de ontwikkelingshulp verdwijnt er jaarlijks 41 miljard uit de Afrikaane economie, en beland in de zakken van westerse regeringen en multinationals. Het europese beleid is er nog altijd op gericht om afrika economisch zwak te houden en afhankelijk van hulp, waardoor het een wingewest blijft voor de rijke landen.

  Afrika is qua grondstoffen het rijkste continent, maar door de plunderingen en rooftochten is de bevolking er arm. ondermeer door het gebrek aan infrastructuur (wegen, spoorlijnen) is de inter-afrikaanse handel er zeer gering – slechts 19% van de handel van afrikaanse landen is met andere afrikaanse landen, de rest van de handel gebeurd met landen buiten afrika. De winsten verdwijnen daardoor buiten afrika, waardoor de economie nauwelijks meegroeit met de bevolkingsgroei en dus armoede blijft bestaan.

  Het is een schandaal dat Europa regeringen in Noord afrika omkoopt om vluchtelingen tegen te houden, – vluchtelingen de vervolgens over de grens in de woesijn worden gedropt.

  Als Europa echt het beste voor zou hebben met de mensenrechten, dan had men Libië niet aangevallen, en dan zou geinvesteerd worden in betere economische omstandigheden in afrika, projecten zoals infrastructuur en de bouw van de afrikaanse groene muur (aanplant van bomen) die de woestijn tegen houden. Enkel dankzij forse Chinese investeringen in diverse afrikaanse landen (aanleg van havens, wegen en spoorwegen) gaat het met sommige afrikaanse landen relatief wat beter. Europa blokkeert slechts de ontwikkeling van afrika.

  Niet de mensenrechten maar de winsten van de multinationals zijn ook in dit geval van doorslaggevend belang.

 2. Sandra # 2 
  6 maanden geleden

  Naar mijn smaak zit er een pro-Gaddafi ondertoon in de bovenstaande reactie en die bevalt me helemaal niet. Bij mijn weten is het regime van Gaddafi niet door de NATO omvergeworpen, maar door de Libische bevolking die de dictator zat was. Mensen die beweren dat de hele Arabische lente een opzetje was van imperialistische krachten, kijken volgens mij iets teveel naar RT. De NATO heeft inderdaad wel ingegrepen toen de voksopstand al in volle gang was en dreigde te verliezen van Gaddafi’s gewapende moordenaarsbendes en de Westerse landen hadden op dat moment inderdaad een uitgesproken eigen agenda. En dat het na de omverwerping van het regime bepaald niet beter is geworden klopt ook. Maar om Gaddafi af te schilderen als een zegen voor Afrika is geheel bezijden de waarheid. In bovenstaande reactie is sprake van een Libisch plan voor een Afrikaanse dinar. Ach, Gaddafi had wel vaker pan-Afrikaanse plannetjes, maar die waren over het algemeen vooral in het voordeel van zijn eigen machtspositie en leverden even zo vaak regionaal oorlogsgeweld op.
  In het verleden gingen westerse radikaal-linksen nog wel eens op door Libie gesponsorde snoepreisjes naar internationale anti-imperialistische congressen, alwaar de grote kolonel werd bejubeld. Dat zijn uiterst pijnlijke herinneringen!

 3. H.Kas. # 3 
  6 maanden geleden

  Dag Sandra,
  Los wat je van Gaddafi vind, is het wat ingewikkelder als jij het voorstelt. Gaddafi heeft zich blindelings in de armen van de kleine Napoleon van Frankrijk gestort de corrupte Sarkozy, die nog steeds onderwerp is van onderzoek door de Franse staat naar grote sommen geld uit Libie. Gadaffi mocht zelf met zijn tentenpark in Parijs staan en de hevig kussende presidenten beloofde elkaar eeuwig trouw. De sluwe Sarkozy was de eerste die zijn luchtmacht in de NAVO acties via de no-fly zone op alles liet schieten wat bewoog in de steden. Rusland en China zaten er knarsentandend in de VN bij. Het was de eerste en laatste keer dat China en Rusland een “foutje” maakte in hun afweging inzake no-fly. Ja ik zie regelmatig RT en zie ook het regeringsgetrouwe NOS journaal, lees de Telegraaf en diverse andere bladen en media. IK geef je het advies om eens bij Thierry Meyssan (Voltaire netwerk) een Frans-Arabische journalist die door diverse NAVO veiligheidsdiensten wordt gevolgd en momenteel in Syrie verblijft. Hij is voor mensen zoals jij die wat hiaten in hun kennis hebben een bron van informatie, los van het feit of je het met hem eens bent.

 4. Sandra # 4 
  6 maanden geleden

  Ahum, sorry maar als ik die Thierry Meyssan zo’n beetje check word ik nogal triest van zijn carriere. Van redelijk progressieve journalist via complotdenken met ernstige antisemitische ondertonen (9/11, Rothschilds) tot door Putin betaalde Russische propagandist met artikelen ter verdediging van Donald Trump. Nog even en de site van Doorbraak wordt gebombardeerd door Russische boerderij-trollen … Nee dank je, dit lijkt me geen bron om mijn kennis op te frissen!

 5. H.Kas # 5 
  6 maanden geleden

  Dag Sandra,
  Jammer dat je niet ingaat op mijn feiten rondom Sarkozy en de agressieve Navo wereldpolitiek en dat ik een boerderij trol zou zijn. Leg eens uit wat dat is?
  Weet je hoeveel Nederlandse journalisten voor de AIVD en het grootkapitaal werken? Lees maar een Nepnieuws explosie, ISBN 9789492161529. Met name “de media zijn waakhond voor de oligarchie niet van de democratie”van Tom Zwitser. Het scoort makkelijk om mensen hun mond te snoeren met een opmerking als anti-semiet of racist. Feiten zijn belangrijker en je zou naast Doorbraak ook eens op Weltschmerz kunnen googelen, Je bevind je dan in een gezelschap van kritische wetenschappers en journalisten met veel kwaliteit die uitgesloten zijn en worden van de eenheidsworst rondom de kapitalistische media. Ter illustratie een kennis van mij die toevallig professor maakt altijd de grap , ofschoon hij een bekende gastspreker in Europa is haalt hij in Nederland de Donald Duck niet eens. Zullen we met jouw instemming besluiten; “wiens woord men spreekt diens woord men eet” of “de gedachte van de heersende zijn de heersende gedachte”.Socialistische groeten.

 6. Sandra # 6 
  6 maanden geleden

  Die Tom Zwitser is een extreemrechtse neo-katholiek die op de adressenlijst van Anders Breivik stond. Zie https://www.trouw.nl/home/nieuw-katholiek-bloedfanatiek-en-op-de-adreslijst-van-breivik~a6e14d47/
  En het youtube-kanaal van Weltschmertz kan ik ook niet echt serieus nemen. Het was de plek waar ik ooit voor het eerst kennis nam van de fascistische “theorie” over het zogenaamde “culturele marxisme”, eerder bekend uit de nazi-propaganda als Kulturbolschevismus.
  Verder nog iets?

 7. H.Kas # 7 
  6 maanden geleden

  Dag Sandra,
  Heerlijke bezigheid om mensen de mond te snoeren die een verkeerde opmerking in jouw ogen maken. Als je zo blijft labelen kom je al gauw in de hoek van sektarisme, ook een keuze, maar je zult er de voorhoede van de arbeidersklasse er niet mee vooruit helpen.Ik heb dat stuk betreffende Tom Zwitser even op jouw aanraden in Trouw gegoogeld. Alle betrokkenen ontkennen. Tja, daar ligt de kracht van de veiligheidsdiensten, eenmaal aan de paal genageld en je komt er nooit meer vanaf. Erger je bent gelijk ongeloofwaardig gemaakt voor de lezers van Doorbraak.
  Misschien een vervelende vraag, waar haal jij je kennis weg? Dat was het even en de socialistische groeten voor een socialistisch Nederland.

 8. Sandra # 8 
  6 maanden geleden

  Opmerkelijk: wanneer ik de lezers van Doorbraak laat weten wat de politieke kleur is van een publicist die in het bovenstaande wordt aangehaald, zou ik mensen monddood maken. Waar ken ik deze valse discussietruc toch van ?

  En “de voorhoede van de arbeidersklasse”? Een “socialistisch Nederland”? Wat voor soort socialisme sta jij eigenlijk voor?

 9. h.kas # 9 
  5 maanden geleden

  Dag Sandra, tja leg me dat maar eens uit “politieke kleur”? Er zijn zoveel kameleons tegenwoordig in de Nederlands politiek. Beter is de ideologische overtuiging. Ja ik ben Marxist-Leninist, dat betekend dat ik mag en kan samenwerken met mensen die weliswaar een andere overtuiging aanhangen maar op deelterreinen dezelfde standpunten kunnen en mogen uitdragen als Marxisten, zonder verkettert te worden. Als voorbeeld leden van de SP die worstelen met het standpunt van hun SP leiding in het kader van mogelijke regeringsdeelname , die vind dat Nederland deel uitmaakt van de NAVO, moet ik de leden van de SP negeren die ook tegen de leiding van de SP zijn rondom de NAVO? Als je dit voorbeeld doortrekt naar Thierry Meyssan of Tom Zwitser met hun mogelijke “fouten”in jouw ogen staan ze toch veel dichter bij de strijd tegen het imperialisme, socialistische democratie en voor de vrede als de NAVO en hun politieke handlangers en oorlogshitsers?
  Ik bedoel dat het gaat om wat je voorstaat en niet of je wel eens een “uitglijder” heeft gemaakt. Zelfkritiek dus. Zelf worstel ik met het feit dat ik me zo’n 35 jaar geleden mee heb laten nemen in de “gastarbeidersdiscussie”, met “behoud van eigen cultuur””. Ik werkte en studeerde met hoofdzakelijk mensen van niet-Nederlandse afkomst. Het was hun begrijpelijke bijdrage dat de eigen identiteit indertijd voor opstond, Helaas is die stelling toen niet uitgewerkt. Religieus, ideologisch etc ? Maar als ik nu zie hoe het tegenwoordig “misbruikt” is met name door rechts was ik wat voorzichtiger geweest. Zullen we maar zeggen”foutje bedankt” ? Ik wil daarmee zeggen dat er helaas wel eens verkeerde inschattingen gebeuren. Weet dat Marxisme levend is en laten we voorzichtig zijn met dogma’s of sektarisme. Resumerend Sandra valt het toch wel mee met “die valse discussietruc”. Ik ben zo eerlijk als een open boek. Nu jij nog? Kmg H.Kas.

 10. nexus m. # 11 
  5 maanden geleden
0

Het kan even duren voor je reactie voor anderen zichtbaar wordt omdat de redactie er eerst nog even naar kijkt. Seksistische en racistische reacties worden niet doorgelaten, evenals scheldpartijen, bedreigingen, 'off topic'-bijdragen en pure 'knip en plak'-reacties (deze website is geen prikbord). Wil je contact met de redactie? Mail dan: doorbraak@doorbraak.eu


Je mag de volgende tags gebruiken: <a href=""> <blockquote> <del> <code> <em> <i> <strong> <b>


*