Nederland afgeschminkt

Geïnstitutionaliseerd met ‘twee’ niet te vertalen woorden zoals “Apartheid”: Autochtoon en Allochtoon. Het is een tweedeling in de Nederlandse maatschappij die zoveel betekent als: blanke Nederlander en niet-blanke Nederlander. De autochtoon is de witte mens met een Nederlands paspoort en de allochtoon is de mens met een Nederlands paspoort die niet blank is of van niet-blanke komaf; onzuiver bloed. Voor het gemak van het stuk: witte en zwarte Nederlanders. De witte Nederlanders hebben op deze manier een primaat in handen waartegen de zwarte Nederlander zich nooit kan verweren. Want hoeveel generaties duurt het voordat een allochtoon een autochtoon wordt? Die vraag kan/wil niemand beantwoorden en daarmee kunnen ze altijd de argumentatie van een allochtoon naast zich neerleggen. Want van de witte mensen in dit land. Sterker: ze moeten precies op dezelfde manier meedoen en zich beledigingen laten welgevallen, want anders kunnen ze teruggaan naar waar ze vandaan kwamen. Ook al zijn hun ouders, hun opaʼs en omaʼs en hun kinderen in Nederland geboren en getogen en hebben die altijd de Nederlandse nationaliteit gehad. Het is een systeem waarmee men zegt dat een Nederlander van niet-blanke komaf altijd in een ongelijkwaardige positie blijft zitten ten opzichte van een blanke Nederlander. De allochtoon is immers hier te gast. Hij heeft alle plichten, maar niet alle rechten. Misschien op papier, maar maak er maar liever geen gebruik van! Anders stoot je autochtonen voor het hoofd. Het is ook de ʻallochtoonʼ die zich continu moet verantwoorden naar de ʻautochtoonʼ. En dat over meerdere generaties, zo niet álle generaties. Waar in de geschiedenis zijn we dat eerder tegengekomen?

Eduard Mangal in Nederland afgeschminkt (Jouwrechtvanspreken)