Is in Nederland de doodstraf weer ingevoerd?!

We hebben uitentreure gehoord dat de smeris die Rishi van het leven beroofde geen goede training heeft gehad, dat hij bang was, dat hij wel móest schieten toen Rishi, uit vrees voor de politiemacht die op hem afkwam, wegrende omdat hij niet opgepakt en in elkaar geslagen wilde worden. Smeris, je was niet bang, maar laf! En als Rishi een blanke yuppie was geweest, had ie nog geleefd! Wild West taferelen zijn het, en alles wordt in het werk gesteld om de moord van de anonieme killer-cop tot plicht te verheffen. Schaamteloos is het bovendien, om de aandacht van het nekshot en van het leed van de nabestaanden van Rishi af te leiden door de schutter ten tonele te voeren als een slachtoffer dat nergens voor verantwoordelijk kan worden gehouden. Politie, justitie, en politiek stevenen af op een volgende vooraf goedgekeurde standrechtelijke executie. Schande! Schande! Bloed aan je handen! Wie is de volgende?

Toespraak Joke Kaviaar tijdens de demonstratie afgelopen zaterdag: Is in Nederland de doodstraf weer ingevoerd?! (Jokekaviaar.nl)