#NormaalAcademischPeil en nog vier thema’s

Rood vilten vierkantje aan een veiligheidsspeld, symbool van de actie.

Onder de leus #NormaalAcademischPeil demonstreerde ik vandaag met collega’s en studenten tegen de onderfinanciering van universiteiten. Voor een duurzame balans tussen docenten/studenten-aantallen, onderwijs/onderzoek, én werk/privé moet er structureel 1,1 miljard euro bij.

Maar: daarmee is wat mij betreft zeker niet alles gezegd! Het is niet alleen een kwestie van meer geld – ook aan de universiteit moet het nodige veranderen om een vrij en gezond academisch leer- en werkklimaat te kunnen waarborgen. Ik noem vier thema’s.

Ten eerste: sociale veiligheid. Wangedrag en (seksuele) intimidatie komen vaak voor op universiteiten. Zoals @MarijkeNaezer in de NRC betoogt, ontbreekt het aan goede klachtenprocedures. De reputatie van de beklaagde/universiteit wegen dan het zwaarst.

Ten tweede: democratie. Universiteiten zijn geen bedrijven, maar zo worden ze wel bestuurd. De academische gemeenschap heeft nauwelijks zeggenschap over de benoeming van eigen bestuurders. Dit staat haaks op de academische vrijheid en belemmert bestuurlijke transparantie.

Een van de 40 stellingen die @rensbod, @koryoinleiden en @IngridRobeyns in hun boekje verdedigen, is dat het dagelijks bestuur van een universiteit uiteindelijk verantwoording zou moeten afleggen aan een democratisch verkozen en diverse/inclusieve senaat.

Ten derde: dekoloniseren. Niet alleen de studentenpopulatie, maar ook curricula zijn nog altijd veel te wit. Zowel institutioneel als inhoudelijk zou juist de universiteit actiever ruimte moeten bieden aan gemarginaliseerde minderheden.

Ten vierde: een gezond werkklimaat. De werkdruk en moordende competitie zijn ook symptomen van een academische cultuur die op de werkvloer wordt gereproduceerd en geësthetiseerd. @fleurjongepier en ik schreven eerder waarom dit moet veranderen.

Mathijs van de Sande

(Dit artikel verscheen eerder als een draadje op Twitter.)