Uit de oude doos: Argumenten tegen de inburgeringsplicht

“Inburgering” is geen neutraal woord, maar een zeer ideologisch geladen begrip. Het verwijst naar het proces waarbij nieuwe en al lang aanwezige migranten en vluchtelingen door de overheid gekneed worden tot brave en bruikbare staatsburgers. Moderne staten ontlenen hun bestaansrecht onder meer aan hun pamperen van het kapitaal met een bevolking van werknemers waaraan zoveel mogelijk te verdienen valt, en die bij werkloosheid, ziekte of ouderdom zo weinig mogelijk kosten. Via het stellen van inburgeringseisen wil de overheid proberen om onbruikbare nieuwkomers te weren en uit te sluiten, en reeds aanwezige migranten, vluchtelingen en andere “niet-westerse allochtonen” te disciplineren, vooral met het oog dus op de behoeften van de arbeidsmarkt.

Eric Krebbers in Argumenten tegen de inburgeringsplicht (Gebladerte)