Protesteer tegen vijfde poging om Guinese vluchteling Diallo te deporteren!

Diallo.
Diallo.

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DTV) gaat morgen voor de vijfde keer proberen om de vluchteling Mamadou Diallo naar Guinee te deporteren. Eerdere pogingen, onder meer op 21 januari en 18 februari, mislukten mede door het verzet van Diallo zelf en van medepassagiers in het vliegtuig. De Werkgroep Deportatieverzet roept opnieuw op om protestmails te sturen naar de Guinese ambassade en de DTV.

Het is nog steeds onduidelijk waarom de geplande deportatie op 18 februari door de DTV werd afgelast. Op 21 februari verliep de geldigheidsdatum van het reisdocument, het “titre de voyage” waarmee Diallo kon worden uitgezet. Vermoedelijk betrof het een vals document. Onderzoek daarnaar is nog steeds gaande. Hoe de DTV in zo korte tijd een nieuw “titre de voyage” heeft kunnen bemachtigen, laat zich raden. De Guinese ambassade heeft steeds ontkend dat men toestemming voor de deportatie heeft gegeven.

De nieuwe deportatiepoging gaat per vliegtuig vanuit Brussel via Dakar, de hoofdstad van Senegal, naar Guinee. Mogelijk wil de DTV met deze vluchtroute Parijs vermijden, waar op 21 januari de eerste deportatie strandde, omdat de piloot van het vliegtuig na protesten van medepassagiers weigerde om Diallo mee te nemen. Het onderzoek naar de valsheid van de “titre de voyage” is nog in volle gang en Diallo wacht ook nog steeds op de uitspraak van zijn bezwaarprocedure tegen detentie. Maar de DTV lijkt carte blanche te hebben om Diallo hoe dan ook uit te zetten, koste wat het kost.

Diallo’s advocaat heeft de dubieuze deportatiepapieren inmiddels bij drie rechtbanken voorgelegd en verzocht hierbij de DTV om de handtekening van de betrokken medewerker van de ambassade te mogen zien voor verificatie. Maar ondanks de inmiddels talloze aanwijzingen dat de herkomst van de papieren niet deugt, wil de rechter geen gehoor geven aan de oproep. En de DTV blijft stug volhouden dat de papieren rechtsgeldig zijn. Voor de DTV-ambtenaren is het sollen met het leven van de Guinese vluchteling een spel. Hoe ingewikkelder en lastiger de deportatie, hoe groter de uitdaging en de beloning voor dat soort lieden.

De Werkgroep Deportatieverzet roept op om in actie te komen tegen de deportatie. Dat kan door protestmails te sturen naar de Guinese ambassade (ambaguinee.bruxelles@yahoo.fr) en naar de betrokken “regievoerder vertrek” van de DTV, mevrouw Dorst (B.Dorst@DTV.minvenj.nl).

Harry Westerink