PVV-programma is oproep tot geweld

Kern van het programma is een reeks maatregelen om de burgerrechten van moslims in te perken en asielzoekers te weren. De grenzen moeten dicht, alle azc’s moeten gesloten worden (mensen die in azc’s verblijven moeten vermoedelijk worden gedeporteerd), vrouwen met een hoofddoek moeten verbannen worden uit de publieke sector, moskeeën, islamitische scholen en de koran verboden. De voorstellen om ‘radicale’ moslims preventief op te sluiten en ‘islamitische uitingen die in strijd zijn met de openbare orde’ te verbieden komen erop neer moslims rechteloos en vogelvrij te maken. Voor Wilders is iedere belijdende of mondige moslim namelijk radicaal en elke islamitische uiting ongewenst. Wilders schaart zijn racistische beleid onder het kopje ‘de-islamisering’. Dat betekent niet alleen dat hij Nederland volledig van moslims wil zuiveren, maar ook dat hij moslims een geheime agenda toedicht. Zoals de nazi’s spraken van een ‘wereldjodendom’ dat via allerlei samenzweringen probeerde de wereld in haar greep te krijgen, zo spreekt Wilders van de islam als ‘totalitaire ideologie’ die wil ‘islamiseren’, het land wil overnemen en de sharia wil invoeren. Deze absurde leugens zijn onderdeel van een strategie van ontmenselijking: moslims lijken heel gewone mensen, maar deze façade verhult een gecoördineerde en moordlustige agenda die zij allemaal delen (…) Toch zijn de eerste reacties op het PVV-programma verrassend mild. Krantenredacties gingen niet in op de schokkende inhoud, maar deden lacherig over het feit dat het programma slechts een A4’tje beslaat. Een andere veelgehoorde reactie is dat Wilders zichzelf met zijn ‘onuitvoerbare’ plannen “buiten spel” zou zetten. Of Wilders zichzelf werkelijk buiten spel zet, is maar zeer de vraag. De politiek in het algemeen en de VVD in het bijzonder is de afgelopen jaren steeds verder verrechtst. Als de PVV inderdaad de grootste partij zou worden, is het niet ondenkbaar dat hij een kabinet zou kunnen vormen.

Jeroen van der Starre in PVV-programma is oproep tot geweld (Socialisme.nu)