Flyers van fascistische Zwart Front verwijderd

Afgelopen vrijdag 26 augustus heeft Zwart Front (een expliciet fascistische organisatie) in Nijmegen flyers proberen te verspreiden op het Centraal Station. Zwart Front trachtte onder andere achterop fietsen en tussen de fietsenstallingen flyers te verspreiden met hun fascistische gedachtegoed. Anti-fascisten hebben tientallen flyers van fietsen afgehaald en het materiaal uit de fietsenstallingen van Nijmegen CS verwijderd. Zwart Front probeert al enige tijd propaganda te verspreiden via internet, stickers, posters, flyers, spandoekacties en de aanwezigheid op extreem-rechtse demonstraties. Ze houden zich op het moment vooral bezig met het verzet tegen asielzoekerscentra (azc’s) in de regio, waar zij opportunistisch actie tegen voeren door ophitsende leuzen. Daarnaast probeert de groep een economische analyse te verspreiden dat zichzelf corporatisme noemt. Hoewel de groep een rebelse toon voert tegen de “plutocratie” – een samenleving geregeerd door het grote geld – propageren ze een model dat eigenlijk een light-versie ervan is waarbij “bezittende en werkende klasse hand in hand moeten samenwerken voor het belang van de natie”. Zwart Front plaatst zich hiermee in een klassiek fascistisch model – een pseudo-revolutionair verstoord wereldbeeld waarbij de werkende klasse zich niet moet verzetten, maar moet samenwerken met de heersende klasse. Zo’n model kennen we in Nederland al ongeveer zestig jaar en heet het Poldermodel. Het heeft tot op heden vooral geleid tot een apathische, zwaar geïndividualiseerde samenleving waar het kapitaal regeert in plaats van een sterke, sociale en solidaire samenleving waar de behoeften van de mens in plaats van het kapitaal centraal staan. Dat nationalisme ondertussen enkel de gemeenschappelijke belangen van de arbeidersklasse ondermijnen lijkt niet in hen op te komen. Hoewel een marginale groep, timmert Zwart Front al enige tijd aan de weg in Nijmegen en krijgt hiervoor ook zelfs een platform. Zo werden zij onlangs door het Algemeen Nijmeegs Studentenblad (ANS) geïnterviewd. Zwart Front probeert zich te presenteren als een nette maar ‘radicale’ fascistische voorhoede die voor de troepen van de PVV uit rent. Ze hopen met hun giftige boodschap daarbij aansluiting te vinden bij de ontevreden lagen in de samenleving. Hierom verdient deze groep toch enige aandacht, en blijft het zinvol om flyeracties zoals die van vrijdag 26 augustus uit te laten lopen op een mislukking. Andersom blijft het voor ons als revolutionaire anti-fascisten belangrijk om een antwoord te ontwikkelen op de problematiek van armoede, woningnood, werkloosheid, het gebrek aan zorg en zelfs eenzaamheid, waar we als bevolking dagelijks mee geconfronteerd worden.

In Flyeractie van Zwart Front in Nijmegen door antifascisten belemmerd (Indymedia)