Steun huishoudelijk werkers zonder verblijfsrecht financieel tijdens de coronacrisis!

ZZP-ers, flexwerkers en andere arbeiders worden zwaar getroffen door de coronacrisis. Arbeidsmigranten zonder verblijfsrecht hebben een extra kwetsbare positie. Als zij hun werk en daarmee hun inkomen verliezen, dan hebben ze geen enkel recht op financiële ondersteuning door de overheid. Tot deze arbeidsmigranten behoort een grote groep huishoudelijk werkers zonder papieren, ook wel Migrant Domestic Workers (MDW) genoemd. Veel van deze huishoudelijk werkers hebben zich aangesloten bij de FNV. Onlangs is een aantal van hen begonnen met een crowdfundingsactie om de barre tijd van de coronacrisis te kunnen overleven.

“In Nederland werken en wonen enkele tienduizenden ongedocumenteerde Migrant Domestic Workers (MDW)”, zo begint de oproeptekst van de crowdfundingsactie. “Zij verlenen diensten aan particuliere huishoudens, zoals schoonmaak en zorg. Veel MDW werken bij meerdere huishoudens en zijn van hun bestaan afhankelijk van het werk dat zij verrichten. Door hun werk kunnen 220.000 Nederlandse huishoudens hun tijd besteden aan werk, studie en mantelzorg. MDW leveren een belangrijke bijdrage aan onze samenleving en economie. Zijzelf blijven veelal rechteloos en onzichtbaar.”

Bestaansonzekerheid

De tekst vervolgt met een uitleg over de huidige bestaansonzekerheid waar huishoudelijk werkers zonder papieren mee worden geconfronteerd: “Door de coronacrisis zijn duizenden Migrant Domestic Workers in één keer hun werk en inkomen kwijt geraakt. Veel opdrachtgevers zijn zich er niet bewust van hoe afhankelijk hun ‘hulp’ is van het werk dat zij voor hen doen. Mensen worden massaal weggestuurd omdat opdrachtgevers hen ‘even niet nodig hebben’. Vaak omdat zij zelf vanuit huis kunnen werken of betaald door hun werkgever even niet hoeven te werken.

MDW kunnen nergens op terugvallen, hebben geen toegang tot sociale zekerheid en staan voor de onmogelijke opgave het hoofd boven water te houden. Veel MDW hebben nu acuut hulp nodig. Zij zijn door hun reserves heen en hebben de financiële middelen niet meer om aan eten te komen. Velen dreigen dakloos te worden.”

Jaren geleden al hebben huishoudelijk werkers zonder papieren zich weten te organiseren binnen de FNV, zo geeft de tekst aan: “Migrant Domestic Workers leiden een moeizaam bestaan. Sinds 2008 heeft een aantal van hen, samen met hun gemeenschappen en ondersteunende organisaties, zich georganiseerd als vakbondsnetwerk in samenwerking met de FNV. Zij komen op voor een gelijkwaardige positie van alle huishoudelijk werkers ten opzichte van werkers die vallen onder de Nederlandse arbeidswetgeving. Vanuit dit netwerk is de acute noodsituatie door de corona-epidemie aan het licht gebracht.”

Crowdfundingsactie

“Deze crowdfundingsactie is opgezet vanuit de actieve vakbondsleden onder de MDW om de ergste nood te lenigen”, zo vervolgt de tekst. “Zij zamelen geld in om Migrant Domestic Workers de basisvoorzieningen (voedselpakketten en huisvesting) te verschaffen om te kunnen overleven. Wij roepen iedereen die wat kan missen op om gul te geven aan dit noodfonds voor Migrant Domestic Workers. Wij roepen opdrachtgevers van MDW op om hun werkers door te laten werken of in ieder geval door te betalen zolang de coronacrisis duurt. Wij zoeken de samenwerking met alle gemeenschappen en organisaties die een helpende hand willen bieden. Neem daarvoor contact op met:

Herrie Hoogenboom

Bestuurder FNV Migrant Domestic Workers

E-mail: herrie.hoogenboom@fnv.nl

Telefoon: 0031622528666”

Huishoudelijk werkers zonder papieren hebben tijdens deze coronacrisis niets om op terug te vallen. Ondersteun hen daarom financieel door hier geld over te maken.

Harry Westerink