1 mei, overal: geen demo wel protest!

Vandaag kwam #Leidenvoor14 met een oproep om 1 mei niet ongemerkt voorbij te laten gaan, ondanks de coronacrisis. De organisatie is actief in de beweging Voor14 voor een hoger minimumloon, een initiatief van de vakbond FNV. #Leidenvoor14 organiseerde in december een mars voor 14 en haalde onlangs nog het landelijke nieuws nadat Albert Heijn een van de leuzen van haar reeks straatkrijtacties fotoshopte. Doorbraak doet enthousiast mee aan de campagne voor14, in Leiden en andere steden, en ook wij roepen daarom op om in de traditie van 1 mei een links geluid te laten horen waar het kan. Ook anderen roepen op tot straatkrijtacties, zoals “Laat de rijken de crisis betalen”. Hieronder de integrale oproep van #Leidenvoor 14.

Helaas kunnen we op 1 mei niet massaal de straat op om de internationale strijddag te vieren. Maar we kunnen wel op veel andere manieren onze ideeën, eisen en solidariteit op straat onder de aandacht brengen. Denk bijvoorbeeld aan:

– krijten op straat

– posters plakken in de stad (of ophangen achter je raam)

– actieborden vastmaken aan hekken (met tiewraps)

– spandoeken ophangen in de stad

De afgelopen weken hebben actievoerders van #voor14 in kleine groepjes op diverse plekken in het land op stoepen gekrijt uit solidariteit met werkers in de cruciale beroepen, en om een minimumloon van tenminste 14 euro te eisen. Ook andere activisten begonnen te krijten, spandoeken en posters op te hangen, met leuzen op nauw verwante of heel andere strijdterreinen. #Leidenvoor14 roept iedereen op om op 1 mei ook zoiets kleinschaligs (en dus veilig!) te doen in het kader van de 1 mei-viering. Zodat het niemand kan ontgaan dat het 1 mei is, en dat gezamenlijke strijd nodig is en blijft voor een betere wereld.

Ook wie het eerder niet wilde zien, kan het nu niet meer ontgaan dat het zo niet langer kan met onze samenleving en economie. We bevinden ons in maar liefst drie samenhangende crisissen tegelijkertijd: de coronacrisis, de mogelijk grootste economische crisis sinds de jaren 30 én de ecologische crisis die niet alleen hele samenlevingen maar de complete mensheid bedreigt. Voor ons is het duidelijk dat we straks ‘na corona’ niet terug willen naar ‘normaal’. Die ‘normale’ situatie was voor de meeste mensen wereldwijd al vrijwel ondragelijk, en toen kwam de coronacrisis er nog eens overheen. Wij vinden dat er offensieve eisen gesteld moeten worden, dat we ons moeten organiseren en afdwingen dat er nu echt fundamentele verbeteringen gaan plaatsvinden. We kunnen niet meer wachten, laten ons niet meer afschepen met verzinsels, zoals dat ‘bezuinigingen’ en ‘loonmatigingen’ straks weer hard nodig zouden zijn.

Wij strijden in eerste instantie voor de verhoging van het minimumloon naar 14 euro, maar we weten dat de onderbetaling in de cruciale sectoren nauw samenhangt met veel andere problemen. De economie is immers ingericht om de rijken rijker te maken, en alles moet daarvoor wijken. De rest van ons wordt steeds verder afgeknepen: we moeten steeds meer en harder werken, we moeten steeds meer onzekerheden in ons leven accepteren, en onze levens worden steeds meer ‘gemanaged’ door de baas en gecontroleerd door de staat.

Al onze problemen hangen samen, en daarom moeten we ook onze strijden verbinden. Dat is wat 1 mei moet uitstralen! Dat is wat onze leuzen duidelijk moeten maken! Dat we samen dromen van en strijden voor een betere wereld. Wij willen dat de privatisering van de zorg en andere cruciale sectoren ongedaan wordt gemaakt (dat er slecht op corona gereageerd kon worden, komt door de neo-liberalisering van alle zorg). Wij willen het minimumloon omhoog naar 14 euro of meer, de huren omlaag en de groeidwang uit de economie, want die is nauwelijks nog vol te houden en leidt sowieso naar de ecologische ondergang. Wij vinden dat niet iedereen en alles meer beoordeeld moet worden aan de hand van hun vermeende economisch nut, en dat de disciplinering van baanlozen moet ophouden. We willen een einde aan alle vormen van racisme en racistisch geweld: van anti-zwart racisme en islamofobie tot antisemitisme. We willen een einde aan haat en geweld tegen vrouwen en lhbtqia*-ers. We bestrijden fascisme en nationalisme en zien oplossingen juist in meer openheid en basisdemocratie. We willen een einde aan het beleid van migratiebeheersing dat tienduizenden vluchtelingen en migranten veroordeelt tot de verdrinkingsdood, dat mensen uitsluit en opsluit, en letterlijk laat wegrotten in gevangenissen en kampen in Griekenland en de rest van van Europa. Wij willen een einde aan de oorlogen, dictaturen en grondstoffenroof die aan zoveel mensen het leven kosten. En we willen een einde aan de bio-industrie, aan het uitroeien van complete ecosystemen vanwege de winst, aan alle CO2-uitstoot.

We streven ernaar dat mensen van onderop in alle mogelijke bewegingen, vakbonden en partijen samen aan de slag gaan, mobiliseren en kracht opbouwen, nationaal en internationaal. In het volle besef natuurlijk van de privileges van witte mensen en de bewoners van de rijke landen in het algemeen. De welvaart hier is immers voor een flink deel gebaseerd op de uitbuiting en onderdrukking in de arm gemaakte landen. De richting die we uit willen is duidelijk, en al strijdend bepalen we samen wel in welke betere wereld we uiteindelijk gaan belanden.

Kortom, maak ook je statement op 1 mei! En maak er een foto van en verspreid die via sociale media. Je kan daarbij de hashtags #1mei en #WijStaanOp gebruiken, aangevuld met meer specifieke zoals bijvoorbeeld #Voor14 of die van de beweging waarin jij actief bent.

Help je mee om deze actieoproep te verspreiden?