Sluit je aan bij de campagne van en voor huishoudelijk werkers!

Coring de los Reyes, actief in een zelforganisatie van huishoudelijk werkers
In duizenden Nederlandse huishoudens wordt schoongemaakt en voor ouderen en kinderen gezorgd door huishoudelijk werkers, vaak migranten, die nauwelijks rechten hebben en bloot staan aan uitbuiting. Al langere tijd proberen ze zelforganisaties op te zetten om samen sterk te worden en respect, erkenning en werkvergunningen af te dwingen. FNV Bondgenoten ondersteunt hen inmiddels bij deze strijd. De georganiseerde domestic workers roepen iedereen op om hun campagne te ondersteunen.

Migranten met of zonder verblijfsrecht zijn steeds meer het huishoudelijk werk gaan overnemen van de Nederlanders die zelf de reguliere arbeidsmarkt zijn opgegaan. Vooral huishoudelijk werkers zonder papieren moeten zwoegen en ploeteren om te overleven. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan de samenleving, omdat door hun arbeid tweeverdieners en gezinnen met kinderen buitenshuis kunnen gaan werken.

FNV-vakbondsorganizer Rebeca Pabon, die de huishoudelijk werkers ondersteunt, legde tijdens een bijeenkomst in oktober uit hoe de campagne grofweg zal verlopen. Eerst moeten meer huishoudelijk werkers zich aansluiten bij de campagne en de vakbond. “Een taaie klus”, aldus Pabon. “Huishoudelijk werkers zijn lastig te vinden, want ze werken meestal alleen en zijn bang om opgepakt te worden, als ze geen verblijfsrecht hebben”. Leden van de campagnegroep gaan nieuwe mensen werven in kringen waar huishoudelijk werkers vaak komen, zoals in kerken, moskeeën en migrantencentra. Ook wordt contact gezocht met ondersteuners, zoals vrouwenorganisaties, advocaten, onderzoekers en politieke activisten. Daarna gaat men politici benaderen en in de media een publiek debat aanzwengelen over de noodzaak van respect en erkenning voor deze groep arbeiders. Ook Doorbraak is betrokken bij de campagne en probeert op lokaal niveau huishoudelijk werkers bijeen te krijgen, om te beginnen in Leiden en Nijmegen.

Rebeca Pabon (midden) op een FNV-bijeenkomst voor huishoudelijk werkers
De huishoudelijk werkers kunnen zich gesteund voelen door internationale ontwikkelingen. De laatste jaren is in veel landen vooruitgang geboekt in de positie van huishoudelijk werkers. In 2010 heeft de internationale arbeidsorganisatie ILO ingestemd met de eerste versie van een conventie waarin de rechten van huishoudelijk werkers wereldwijd zijn vastgelegd. Ook Nederland ging daarmee akkoord. Over de eindversie van de conventie wordt in 2011 gestemd.

De reeds georganiseerde huishoudelijk werkers roepen hun collega’s op om zich bij de campagne aan te sluiten en mee te strijden voor arbeidsrechten. Niet alleen vrouwen en mannen zonder verblijfsrecht, maar ook huishoudelijk werkers uit EU-landen als Polen, Bulgarije en Roemenië en, niet te vergeten, Nederlandse huishoudelijk werkers.

Wil je meewerken of heb je vragen? Neem dan contact op met Doorbraak, of met FNV-organizer Rebeca Pabon: 06-51257247 of R.Pabon@bg.fnv.nl.

Harry Westerink