Stop de criminalisering van activiste Kaviaar!

Joke in actie.

Op 8 januari 2013 vindt vanaf 13:45 uur bij de Haarlemse rechtbank het proces plaats tegen de activiste Joke Kaviaar, die al langere tijd wordt geconfronteerd met staatsrepressie wegens haar kritische teksten over het migratiebeheersingsbeleid. De Steungroep 13 september, die Kaviaar bijstaat, veroordeelt de aanhoudende pogingen van de staat om haar de mond te snoeren en roept op om haar teksten zoveel mogelijk verder te verspreiden.

Op 13 september 2011 werd Kaviaar opgepakt door de Nationale Recherche wegens “opruiing en verspreiding tot opruiing, met terroristisch oogmerk”. Ze werd drie dagen in beperkingen vastgehouden. Ook werd er huiszoeking gedaan. Drie maanden later, op 7 december, liet het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie haar website ontoegankelijk maken. Een dag later werd de site weer online gezet. Kaviaar is nu gedagvaard wegens “opruiing tot enig strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag”. In de dagvaarding staan citaten uit haar teksten “Rara, wiens rechtsorde is het?”, “Leers, het vuur en de dood”, “Neederland wordt schoongeveegd” en “Waar blijft de Hollandse opstand?”.

Volgens de Steungroep is het opvallend dat de eerdere aanklacht “terroristisch oogmerk” niet in de dagvaarding is overgenomen. “Dat doet het vermoeden rijzen dat deze verzwaring van de aanklacht ten tijde van de arrestatie, de huiszoeking en gedurende het hele onderzoek louter en alleen is toegevoegd als intimidatie, en om gebruik te maken van de vergaande opsporingsbevoegdheden uit de terrorismewetgeving.” De Steungroep spreekt van “een politiek show- en proefproces” dat is bedoeld om Kaviaar de mond te snoeren, haar en andere radicaal-linkse activisten af te schrikken, de vrijheid van meningsuiting in te perken voor meningen die de staat aanvallen, het begrip “opruiing” juridisch op te rekken, en het keiharde migratiebeheersingsbeleid ten koste van alles te verdedigen tegen verzet.

Doorbraak heeft zich al eerder solidair verklaard met Kaviaar. Het is van groot belang dat zij en andere activisten de volle vrijheid hebben om het afwijzings- en uitsluitingsbeleid tegen migranten en vluchtelingen aan te klagen en te bestrijden. Haar terechte kritiek op dat beleid mag niet gecensureerd en gecriminaliseerd worden. Dat vormt dan ook de reden waarom Doorbraak regelmatig nieuwe teksten van Kaviaar op de eigen site plaatst. Zo hopen we eraan bij te dragen dat haar teksten verder worden verspreid, ook als haar eigen website opnieuw ontoegankelijk zou worden gemaakt.

Naast het verspreiden van haar teksten blijft de beste steun aan Kaviaar natuurlijk de concrete solidariteit met de strijd van de talloze migranten en vluchtelingen die intimidatie en repressie dagelijks aan den lijve ondervinden, in de vorm van de politiek van verpaupering en uithongering waarmee de staat hen opjaagt en het land probeert uit te jagen.

Harry Westerink