Stop verspreiding racistische IOM-stripverhaal (en lees de anti-racistische variant!)

Wij, ‘Geen kind aan de kant’, vluchtelingen en sympathisanten, constateren dat het stripboek “Ulyana’s grote avontuur”: 1. misleidende informatie bevat over de situatie in landen van herkomst van vluchtelingen; 2. gebruik maakt van racistische stereotypen; 3. een schending inhoudt van het recht op eerlijke informatie en non-discriminatie zoals vastgelegd in het VN-Kinderrechtenverdrag; 4. manipulatief is als poging om kinderen te beïnvloeden in een beslissingsrichting die duidelijk niet in hun eigen belang is; en verzoeken het IOM in het algemeen, Chief of Mission Martin Wyss en tekenaar/scenarioschrijver Hein Haakman in het bijzonder, om 1. de verspreiding van het stripboek “Ulyana’s grote avontuur” onmiddellijk te beëindigen, zowel in digitale als in non-digitale vorm; 2. middels een openbare publicatie in verschillende media, waaronder de website van het IOM, excuses aan te bieden voor het misleidende, discriminatoire en manipulatieve karakter van het stripboek. De petitie kan online hier worden getekend. Deel de petitie zoveel mogelijk!!!

Geen kind aan de kant in Stop IOM stripverhaal (Geenkindaandekant)

Klik op de plaatjes om een kritische versie van de strip te lezen.
Klik op de plaatjes om een kritische versie van de strip te lezen.