The Day After ging de beweging niet bij de pakken neerzitten (beeldverslag)

Bij het anti-PVV protest gisteravond in Amsterdam

Een fascistische partij werd de grootste bij de verkiezingen afgelopen woensdag. Natuurlijk heerste daarover gisteren bij veel linkse mensen een gevoel van teneergeslagenheid. En dat zal ook nog wel even zo blijven. Maar bij de pakken neerzitten gingen we niet. Activisten van allerlei pluimage zochten elkaar op en gingen de straat op. Geplande acties gingen gewoon door, en in enkele uren tijd wisten we samen honderden en honderden mensen te mobiliseren voor anti-fascistische acties. En die zijn er de komende dagen ook nog in diverse steden.

Dat is de enige juiste reactie: terugvechten van onderop. Want het parlement mag dan steeds verder naar rechts schuiven, al meer dan veertig jaar, grote delen van de samenleving kennen gelukkig nog voldoende linkse strijdbaarheid en solidariteit. En we weten: veel progressieve wetgeving in westerse landen is doorgevoerd door rechtse regeringen, vanwege druk van onderop. Wie er ook op het pluche zitten, we zullen hen er sowieso toe moeten aanzetten om verbeteringen door te voeren, of ze zich nu links, midden of rechts noemen, of niet-links-en-niet-rechts, zoals veel fascisten doen.

We hebben niet de pretentie hier om een overzicht te kunnen geven van alle acties die gisteren plaatsvonden, en beperken ons daarom heel bescheiden tot de demonstraties, sit-ins en bezettingen waar wijzelf of kameraden van ons bij waren. Een paar indrukken.

In Leiden hebben zo’n vijftig studenten van End Fossil Leiden Delft een flink deel van de dag het Lipsiusgebouw van de universiteit bezet. Ze eisen dat de universiteit de banden met fossiele industrie verbreekt. Er werd college gegeven en er waren workshops. Rector magnificus Hester Bijl, de grote baas, kwam langs en beweerde dat de universiteit niet top-down georganiseerd is en zo’n groot besluit daarom niet kan nemen. Alles is men bereid te zeggen, opdat het geld blijft binnenstromen… ten koste van de menselijke beschaving, but who cares? Wilders is een klimaatontkenner, en dat maakt de positie van instituten die niet daadwerkelijk in transitie willen alleen maar sterker. De politie werd erbij geroepen. Een deel van de actievoerders vertrok uit zichzelf en de rest werd door de politie verwijderd, terwijl de leus klonk: “Cut the ties!” (“Knip de banden door!”). Rond 18:00 uur was de actie voorbij. Niemand werd gearresteerd.

Ondertussen was er, eveneens in Leiden, een solidariteitsdemonstratie. Daar werd toe opgeroepen door de diaconie, “om ons solidair te tonen met minderheden, wiens bestaanszekerheid nu op de tocht staat met deze verkiezingsuitslag. De boodschap: we laten mensen van kleur, migranten, vluchtelingen, moslims, lhbtiq+ niet in de kou staan!” Zo’n 150 mensen deden mee, voor het grootste deel geen doorgewinterde actievoerders. In een grote kring zongen ze een variant op een bekend XR-liedje: “”Hey ho, take me by the hand. Strong in solidarity we stand. Fight for human justice!” Afgesloten werd met een applaus.

Zoals al weken, waren er ook weer sit-ins in stationshallen om op te roepen voor een staakt-het-vuren in Gaza. Hier een foto van Utrecht Centraal, en daarna een aantal uit Amsterdam. Leuzen die werden geroepen waren: “EU schande, bloed aan je handen” en “Nederland financiert, Israël bombardeert”. “Free free Gaza”, “Free free Palestine”, “Stop bombing Gaza” en “Occupation no more”. Opvallend was hoeveel jonge mensen meededen. Er waren ook speeches en er werd een minuut stilte gehouden.

Sit-in in Utrecht Centraal
Sit-in in Amsterdam Centraal
Ook Amsterdam Centraal
Oproep om naar de Dam te gaan, naar het anti-PVV protest.

Na pakweg een uur werd opgeroepen om met z’n allen naar de Dam te gaan, waar een protest wachtte tegen Wilders, een van de fanatieke aanhangers van het extreem-rechtse Israëlische regime. Het was een korte maar indrukwekkende demonstratie. Aan het anti-fascistische protest deden zeker duizend mensen mee.

Voor het station
Damrak
Prachtig spandoek
Langs de Beurs
Aankomst op de Dam

Ondertussen was er in Utrecht eveneens een anti-fascistisch protest, waar zo’n vierhonderd mensen aan meededen.

Stadhuisplein, Utrecht

En last but not least waren er tegelijkertijd bezettingen van KOZP en XR in gemeenteraden in Hoogezand en Alphen aan den Rijn tegen (nog steeds!) de inzet van de racistische karikatuur Zwarte Piet bij de intochten in die gemeenten. Meer daarover hier en hier.

Eric Krebbers