Uit de oude doos: Racistische psychologen met IQ-fantasieën

Het weekblad Nieuwe Revu laat deze week de racist Joost Niemöller uitgebreid aan het woord. Niemöller: “Ik baseer me onder andere op The Bell Curve, de bestseller van de Amerikaanse wetenschappers Richard Hernstein en Charles Murray. Zij schrijven dat het gemiddelde IQ van zwarten ongeveer 85 en dat van blanken 100 is. Noord-Afrikanen scoren ook lager dan wij. Er is een duidelijk verband tussen IQ en criminaliteit, weten we uit onderzoek. Linkse wetenschappers roepen graag dat criminaliteit door sociale achterstand komt, maar in The Bell Curve wordt aangetoond dat dat verband heel klein is.” En zo gaat hij nog even door.

Maar alle wetenschappelijke theorieën over dommere zwarten zijn gebaseerd op de verzinsels “ras” en “IQ”. Het begrip “ras” is in de negentiende eeuw bedacht om de onderdrukking en uitbuiting van zwarten te rechtvaardigen. “Menselijke rassen’ bestaan helemaal niet en alle onderzoeken waarbij “rassen” worden vergeleken, gaan dus letterlijk helemaal nergens over. Ook het “IQ” bestaat niet. Er is geen meetbaar intelligentie-orgaan. Het “IQ” is zo’n honderd jaar geleden verzonnen, en is slechts een projectie van wetenschappers op de door hen te testen mensen. Het is belangrijk om alle onderzoeken waarin de begrippen “ras” en “IQ” worden gebruikt, te bekijken in hun sociale en politieke context. Iedere indeling in “ras” en iedere meting van een “IQ’ is immers in de eerste plaats een interactie tussen mensen, waarbij de ene mens, meestal een wetenschapper, de macht heeft om anderen te objectiveren, te meten en in te delen. Lees meer daarover in het stuk Racistische psychologen met IQ-fantasieën van Eric Krebbers in ons Gebladerte Archief.