Vluchthuis-vluchtelingen dienen klacht in tegen racistische staatsrepressie

Bureau Segbroek, waar racisme kennelijk de normaalste zaak van de wereld is.
Bureau Segbroek, waar racisme kennelijk de normaalste zaak van de wereld is.
In de nacht van 22 op 23 januari werden twee vluchtelingen die in het Haagse Vluchthuis verblijven en buiten een luchtje gingen scheppen, staande gehouden door de politie. Een van hen had boetes open staan en werd opgepakt. Als reden voor het staande houden gaf de politie later op dat ze “er uitzien als buitenlanders”. Tegen dit racistische optreden gaan de vluchtelingen een klacht indienen.

De vluchtelingen hebben na de arrestatie van hun kameraad politiebureau Segbroek gebeld, waar hij zat opgesloten. Dienstdoend agent Thijs Lambert liet weten: “We hebben hen staande gehouden omdat ze er verdacht uitzagen, buitenlands uiterlijk en donkere kleding, van die mensen heb je er niet zo veel in de Vogelwijk.” De op 12 januari in gebruik genomen Sacramentskerk, die door de vluchtelingen tot Vluchthuis is omgedoopt, bevindt zich in een wijk met overwegend rijkere witte middenklassers. Op de vraag wat hij met “die mensen” bedoelde, antwoordde de agent: Ja, eh, van die buitenlanders, er is nu ook zo’n gekraakte kerk met van die mensen erin, dus daar leggen we meer de focus op.”

Lastig vallen

Het baart de vluchtelingen ernstig zorgen dat ze zo door de politie in de gaten worden gehouden en lastig worden gevallen. Op 13 januari hield de politie ook al drie mensen van de Vluchthuis-groep aan, toen ze onderweg waren naar de kerk. Een van hen had een boete open staan die hij nu moet uitzitten. Een ander kreeg 650 euro boete omdat hij zich niet aan het hem opgelegde inreisverbod heeft gehouden. Vluchtelingen worden niet alleen steeds sneller afgewezen en illegaal gemaakt, maar worden ook steeds meer geconfronteerd met criminalisering. Zonder papieren in Nederland verblijven levert al snel een boete of gevangenisstraf op. De boetes van afgewezen vluchtelingen stapelen zich vaak op, omdat ze niet mogen werken en geen inkomen kunnen verwerven. Ook hebben ze geen recht op een uitkering. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld vaak niet de reiskosten betalen voor broodnodige bezoeken aan hun advocaat.

De vluchtelingen vinden het onaanvaardbaar dat de politie mensen aanhoudt op grond van uiterlijk en huidskleur. Dat is niet minder dan een racistisch motief. Ze hebben de bureauchef van bureau Segbroek duidelijk gemaakt dat het afgelopen moet zijn met dit soort politie-optreden. Bovendien gaan ze een klacht indienen tegen agent Lambert. Zijn chef probeerde de vluchtelingen er nog van te overtuigen dat er zeker geen racistisch motief aan de arrestatie ten grondslag zou liggen, maar hij moest wel toegeven dat het een jonge onervaren diender betrof. Hij zou de kwestie gaan bespreken met zijn collega’s.

Connexxion

Het Haagse politie-optreden doet denken aan de aanpak die de vreemdelingenpolitie Kennemerland er in de sjieke dorpen rond Haarlem een tijd geleden op na bleek te houden. In samenwerking met busmaatschappij Connexxion jaagde de politie daar op zwarte mensen die met de bus naar rijkeluisgemeenten als Bloemendaal en Aerdenhout reisden, daar uitstapten en op straat liepen. “Allochtonen” wonen hier niet en horen hier ook niet thuis. Als ze zich dan toch blijken op te houden in kringen van de rijksten van Nederland, dan zullen ze wel huishoudelijk werkers zonder verblijfsrecht zijn die de villa’s van de welgestelden komen schoonmaken, komen oppassen op hun kinderen en hun tuinen komen onderhouden. Aldus de gedachtegang van de politie. Zonder dat de agenten de huishoudelijk werkers verdachten van een strafbaar feit hielden ze hen aan. Twaalf huishoudelijk werkers werden uiteindelijk gedeporteerd. Ondanks flink wat publieke verontwaardiging en ondanks kritiek van de Raad van State zet de politie dit soort klopjachten door, zo bleek een paar maanden geleden uit de arrestatie van een Ghanese huishoudelijk werker in Aerdenhout. Het hebben van een “ander” uiterlijk blijkt zeker in wijken van bevoorrechte witten al snel voldoende reden te vormen voor vrijheidsberoving door de politie. Tegen dit schandalige staatsracisme moet altijd en overal krachtig stelling worden genomen.

Harry Westerink