Waarom het neo­-conservatisme een conservatisme is

Eenieder die het conservatisme wil begrijpen, adviseert Kossmann, moet de conservatieve zelfbeschouwing niet al te letterlijk nemen. De geestelijke drijfveer van het conservatisme is niet een doordacht traditionalisme, noch de “verkleefdheid aan het bestaande” dat de Van Dale onder het lemma van conservatisme vermeldt. Nee, het conservatisme, zo toont Corey Robin aan de hand van talloze voorbeelden, kenmerkt zich juist door een dynamische, vernieuwende opvatting van politiek. De conservatieve mobilisatie richt zich allereerst op de kritiek van het bestaande regime, dat faalt in het handhaven van haar gezag, en gaat vervolgens over tot een poging tot herstel van de gezagsverhoudingen. Het streven naar herstel vindt plaats via een absorptie van de ideeën en tactieken van de stroming of revolutie die het conservatisme bestrijdt. Wat het conservatisme poogt gedaan te krijgen via een dergelijke herordening van het bestaande en absorptie van het nieuwe, is om het oude regime weer in een dynamische en populaire macht om te toveren.

Merijn Ouderampsen in Waarom het neo­conservatisme een conservatisme is (Merijnoudenampsen.org)