Wat schrijft rechts?

Figuurtje met een geheven 'slagplank' in de rechterhand en een 'pluimbal' in de lucht.
Figuurtje met een geheven ‘slagplank’ in de rechterhand en een ‘pluimbal’ in de lucht.
In de publicaties van Hitler-wannabees, rechts-populistisch gespuis en christenzeloten komt hun ware aard naar boven. Haat tegen Joden, niet-westerse migranten en afvalligen voert de boventoon. Daarbij geven de publicaties een aardig kijkje in het verknipte leven van deze snuiters: krankjorume ideeën zijn aan de orde van de dag.

De ouden van dagen van het Oud Strijders Legioen (OSL) zijn ietwat ambivalent over het nieuwe kabinet Lichtbruin II. Aan de ene kant is men opgetogen dat er geen regering is gekomen met daarin de PvdA, SP en GroenLinks. Want zo is voorkomen dat er een “welhaast communistisch bolwerk naar Oost-Duitse schnitt” is verrezen. Aan de andere kant gruwt men van de vermeende nivelleringsdrang die aan het nieuwe kabinet wordt toegeschreven. Op dat punt moest de VVD volgens het OSL “veel water bij de wijn doen”. Iedere aansporing om “hard te buffelen” wordt volgens de oud-strijders zo weggenomen “ten gunste van de onrendabele onderlaag” in Nederland. Volgens het OSL – nazimodus aan – “hebben we gewoon te veel kwaliteitsarme mensen binnen onze grenzen, erger nog, we hebben al die paupers gewoon het recht gegeven om te stemmen en die weeffout in onze maatschappij noemen we democratie” – nazimodus uit -.

Op de website van de Stichting Taalverdediging staan hilarische lijsten waarin Nederlandse vertalingen gegeven worden voor hier ingeburgerde Engelstalige woorden. Daarmee wil Taalverdediging “het normale Nederlands rehabiliteren”. Zo gebruikt men voor aerobics liever “snelgymnastiek”, voor badminton “pluimbal”, boiler moet “heetwaterketel” worden, browser “bladeraar”, bullshit “onzin”, call girl “luxe prostituee”, caravan “sleurhut”, computer “datamaat”, house party “stampfeest”, jobhoppen “baanwippen”, laptop “schootdatamaat”, lunchroom “noenzaal”, alhoewel ik daar weer niets van snap, make-up “gelaatsverfraaing”, morning-after pill “ochtend-erna-pil”, piercing “prikversiering” en skinhead “kaalkop” of “gespuis”. En met die laatste vertaling slaat Taalverdediging de spijker op de kop, kaal of niet.

In de wondere wereld van de anti-abortusorganisatie Schreeuw om Leven is de aarde nog steeds plat, althans, men verkondigt nog steeds klinkklare onzin. In de nieuwsbrief van de christenfundamentalisten staat namelijk dat “een kindvriendelijk gezinsbeleid en afschaffing van abortus dé oplossing is van de financiële crisis”. Schreeuw om Leven argumenteert namelijk dat als er geen abortussen meer plaatsvinden, er veel meer mensen in Nederland zouden zijn. En als er meer mensen zijn, dan zou “ons financieel probleem in één klap opgelost zijn”. Hoe de ultra-christenen tot deze mesjogge bewering komen, gespeend van enig inzicht in de oorzaken van de financiële crisis, is een beetje onduidelijk. Maar God mag het weten…

In Elsevier wordt getreurd om de bezuinigingen op ‘defensie’. Militaire missies zouden namelijk “de economie dienen”. Het weekblad noemt het voorbeeld dat de Amerikaanse kritiek op het belastingparadijs alhier verstomde toen de Nederlandse regering instemde met wéér een militaire missie naar Afghanistan. En zo kunnen allerlei internationale bedrijven met instemming van Elsevier nog steeds via schimmige postbusfirma’s grootschalig belastingen ontduiken. Ook zou een groot leger nodig zijn om de ‘socialist’ Hugo Chavez van Venezuela ervan te weerhouden om Curaçao en Bonaire in te pikken, landsdelen die rechts Nederland normaliter liever kwijt dan rijk is. Maar enige hypocrisie is Elsevier niet vreemd. In het weekblad staat verder een pleidooi voor het eten van meer vlees. Volgens Elsevier is er namelijk maar één manier om de groeiende wereldbevolking te blijven voeden, en dat is door geheel over te schakelen op “intensieve veeteelt”. Dan zou de co2-uitstoot het laagst zijn. Plofkippen en kiloknallers zouden dus juist “groen en duurzaam” zijn. Het staat er echt. Dat er voor de productie van pakweg één kilo biefstuk ongeveer 25 kilo aan granen, mais en soja nodig is, die beter door mensen gegeten kunnen worden, vertelt Elsevier er voor het gemak maar niet bij. Dan zou er immers zo verdomd weinig van het eigen verhaal over blijven. Ook meent Elsevier dat de omvang van mensenhersenen verdriedubbeld is, nadat de mens vier miljoen jaar geleden meer vlees ging eten. Maar bij Elsevier zijn ze daardoor in ieder geval niet slimmer geworden. Next!

In november 2012 trad het Israëlische legerorkest op in Antwerpen. Daar werd tegen geprotesteerd door een aantal linkse en anti-zionistische organisaties. Ook was volgens een verslag op de website van de Vrije Nationalisten Noord-Brabant een handjevol extreem-rechtsen aanwezig. Blijkbaar werden die door de organisatoren niet herkend, want er werd hen geen strobreed in de weg gelegd. De nationalisten sloten zich bij het protest aan om “het Palestijnse volk te steunen in hun strijd tegen het zionisme en de Israëlische bezetting”. Denk nu niet dat de Vrije Nationalisten veel op hebben met de Palestijnen, nee integendeel. De Vrije Nationalisten zijn antisemieten en die hebben nu eenmaal een grondige hekel aan elke Jood, of die nu in een orkest speelt of niet. En dan doet het motto “de vijand van mijn vijand is mijn vriend” al snel opgeld. Verder staat op de website een verslag van een nazi-bijeenkomst in Nederland. Daar herdachten zo’n dertig aanwezigen een of andere vooroorlogse nazi-happening en tevens drie Duitse neo-nazi’s die in 1997 bij een auto-ongeluk om het leven kwamen. Volgens de Vrije Nationalisten zijn die drie echter vermoord door de Duitse staat, want een dag zonder complottheorie is een dag niet geleefd. Maar goed, alsof het toeval ermee speelde, kwam enkele dagen na de herdenking het bizarre bericht naar buiten dat een van de drie Duitse slachtoffers, Andree Zimmerman, jarenlang voor de Duitse veiligheidsdienst gewerkt zou hebben. In die hoedanigheid onderhield hij jarenlang nauwe contacten met de Nederlandse Volks Unie (NVU) en bezocht hij demonstraties van de partij. De neo-nazi’s, kortom, hadden net een Duitse ‘kameraad’ herdacht die infiltrant zou zijn geweest. Op twitter hebben ze daar een mooie uitdrukking voor: #neo-nazi’s #fail.

In Wij Europa van de Nederlandse Volks Unie (NVU) staat weer een hilarisch verslag van een nazi-demonstratie in het Duitse Hamburg. Zoals gewoonlijk is het doorspekt met Duitse woorden, daar nazi-Duitsland voor de NVU nog steeds het beloofde land is. Een delegatie van de partij vertrok per auto naar Duitsland en er “schoten vele kilometers Duitse Autobahn onder ons heen”. Onderweg stopte men nog op een “Parkplatz” en sloeg men “Deutsche Brötchen” in, oftewel broodjes met een Duitse nationaliteit, of zoiets. In Hamburg aangekomen bleken rond de “Lautsprecherwagen” Duitse nazi-prominenten verzameld te zijn. Daar ontvouwde de NVU haar Nederlandstalige spandoek “tegen de multiculturele terreur”. Menig “Duitse kameraad” had echter moeite om die tekst te ontcijferen. Maar gezien de gelijkenis van het Duits en Nederlands in deze, moet dat toch niet zo moeilijk zijn. Wellicht heeft het ermee te maken dat de gemiddelde nazi te dom is om te poepen. Maar nu dwaal ik wat af en ga ik mijn mond spoelen.

Voorts meldt NVU-hopjesman Constant Kusters dat hij “nog meer een hekel” heeft aan de PvdA-leider Diederik Samsom dan aan de “Jood Cohen”. Op het “kale hoofd” van Samsom staat namelijk volgens Kusters het volgende te lezen: “Ik ben de nieuwe Stalin”. Nu zijn mijn ogen niet zo goed meer, maar dat was me nog niet opgevallen. Samsom zou overigens ook een “activistisch AFA-verleden” hebben, oftewel hij zou actief zijn geweest bij de anti-fascistische beweging. Nu Kusters het zegt, ik herinner me weer dat Samsom en ik jaren geleden zij aan zij, gebivakt en wel, in de plattelandsgemeente Fantasië stenen aan het gooien waren naar wat willekeurige neo-nazi’s. Man, man, wat een mooie tijden waren dat…!

Gerrit de Wit