Wat schrijft rechts?

LaatZeNietLopen-poster
LaatZeNietLopen-poster
In de publicaties van Hitler-wannabees, rechts-populistisch gespuis en christenzeloten komt hun ware aard naar boven. Haat tegen Joden, niet-westerse migranten en afvalligen voert de boventoon. Daarbij geven de publicaties een aardig kijkje in het verknipte leven van deze snuiters: krankjorume ideeën zijn aan de orde van de dag.

Op de website van het Oud Strijders Legioen (OSL) blikt de chef van de oud-strijders Prosper Ego nog even terug op het jaar 2012. Opvallend daarbij is dat hij laaiend boos is op de VVD, naast de PVV toch de partij waarover het OSL normaliter bijzonder lyrisch is. Zo is volgens Ego bij de laatste verkiezingen “zelden een volk zo voorgelogen door politici, die in hun likkebaardende machtswellust naar het pluche en zinderende carrières niet schroomden om zelfs een royaal geldbedrag in het vooruitzicht te stellen, mits op hen (hem) werd gestemd”. Hierbij doelt Ego natuurlijk uitdrukkelijk op VVD-premier Mark Rutte die kiezers probeerde om te kopen door hen een belastingverlaging van duizend euro in het vooruitzicht te stellen. Volgens de OSL-chef komen dit soort omkopingen vooral nog voor in “de wat minder ontwikkelde binnenlanden van bijvoorbeeld het voormalig Nederlands-Indië”. Nederland schaart zich met dit soort praktijken volgens hem in het rijtje “bananenrepublieken”, alhoewel we natuurlijk beter kunnen spreken van “bananenmonarchieën”, gezien alle hysterische heisa rond de opvolging van Beatrix.

In Revolte, het tijdschrift van Voorpost Vlaanderen en Nederland, wordt vol lof gesproken over “de vooroorlogse ideologen van de rechterzijde die gewoonlijk een enorme afkeer hadden van de American way of life”. Na de door de nazi’s verloren oorlog werd volgens Voorpost echter “alles wat enigszins rechts rook brutaal de kop ingedrukt onder het mom van denazificatie”. De rechtse beweging schoof daarna tot teleurstelling van Voorpost op in liberale richting en knoopte veelal nauwe banden aan met Israël en de VS. Die staten zouden volgens Voorpost het egalitaire denken propageren en korte metten willen maken met volksnationalistische bewegingen. Voorpost daarentegen pleit voor een sterk Europees en blank machtsblok, inclusief Rusland en andere Slavische landen die “minder dan ons ten prooi zijn gevallen aan de moderniteit”. Dat “Eurosiberische Grossraum” zou wel bestand zijn tegen “de gieren” van Israël en de VS. Voorpost probeert zich verder altijd netter voor te doen dan het is. Maar, oeps, dat gaat niet altijd goed. Zo prijkt op de voorpagina van Revolte de foto van een Voorpost-kaalkop die de achterkant van zijn T-shirt toont met daarop de leus “Rechts zonder complexen, ook ná de verkiezingen”. Dat klinkt op zichzelf nog niet zo schokkend, maar een speurtocht op internet leert dat de originele foto van die meneer net iets meer laat zien, iets dat Voorpost keurig weggesneden heeft. Op de originele foto blijkt de meneer in het T-shirt namelijk een tatoeage op zijn pols te hebben met daarop de cijfers “88” met een lauwerkrans eromheen. De dubbele acht verwijst naar tweemaal de achtste letter van het alfabet, zijnde HH, wat staat voor Heil Hitler. Zo beschouwd hadden ze beter op het T-shirt de leus “Rechts vol complexen, ook ná de oorlog” kunnen zetten.

Pro Patria, blad van de minuscule Nationalistische Volks Beweging (NVB), is compleet geobsedeerd door moslims. Op werkelijk elke pagina staan tirades tegen moslims, de islam, islamieten, islamisten, Allah-isten, Mohammedanen, muzelmannen, hier-niet-thuishorenden en weet ik veel wat voor andere termen ze gebruiken. Zo klagen ze over de beweging Sharia for Belgium. Dat “tuig” had het aangedurfd om “aan de voet van het Nationaal monument op de Dam” in Amsterdam te demonstreren. De NVB ziet daarin het bewijs dat moslims de macht in Nederland gaan overnemen. Echter, elk weldenkend mens ziet en begrijpt dat we met Sharia for Belgium, net als met de NVB, te maken hebben met een minuscuul en irrelevant groepje volslagen krankzinnigen waar echt niet spastisch over gedaan hoeft te worden. Om die krankzinnigheid te staven, die van de NVB welteverstaan, stemt Pro Patria in met de denkbeelden van een of andere Amerikaanse hoge militair die zou pleiten voor “het definitief stoppen van de islam” door “het bombarderen en compleet vernietigen van Mekka en Medina”, desnoods “met kernwapens”. “BAM!”, zou Tofik Dibi van ToenLinks nu zeggen.

In Wij Europa van de Nederlandse Volks-Unie (NVU) is wannabee-SS-er en leider zonder volgelingen Constant Kusters verrückt over twee van zijn laatste manifestaties die hij organiseerde. Alhoewel die manifestaties een complet fiasco waren bij een gebrek aan deelnemers, probeert Kusters daarvan de aandacht af te leiden door de trom te roffelen over de afwezigheid van anti-fascistische tegendemonstranten. De anti-fascisten van de organisatie LaatZeNietLopen hadden er echter voor gekozen om een keer niet tegen de NVU te demonstreren, gezien alle ruzies binnen de partij en de dientengevolge lage opkomst op partijdemonstraties. Kusters daarentegen is er in zijn wondere wereld van overtuigd dat LaatZeNietLopen “het niet meer aan durft om onze manifestaties te verstoren”, omdat ze “de afgelopen jaren teveel boetes hebben gekregen”. Kusters stelt zelfs dat hij “gewonnen” heeft van de anti-fascisten. Hij beseft echter niet, of wel, dat weet je nooit met dit soort figuren, dat hij klinkt als de voormalige Iraakse minister van Propaganda Al Sahhaf. Die verklaarde tijdens de invasie van Irak live op tv, terwijl de vijandelijke raketten hem om de oren vlogen, dat de Amerikaanse troepen “het onvermijdelijke onderspit” zouden delven. Waarna hij al rennend zijn vege lijf in veiligheid moest brengen. Maar goed, in Wij Europa staat verder een beschouwing van Kusters over het nieuws dat een voormalige Duitse nazi-kameraad van hem een infiltrant zou zijn geweest. Hij kan zich dat totaal niet voorstellen. Toch meldt hij dat die “kameraad” hem jaren geleden wel degelijk vertelde contacten met de Duitse inlichtingendienst te hebben. Maar de “kameraad” had er bij gezegd dat die contacten “wonderen deden”: “Je werd dan wel officieel inlichtingenman, vertelde de dienst gewoon wat onzin en klaar was Kees”, aldus Kusters. Maar helemaal zeker van zijn zaak lijkt hij toch ook weer niet.

In Laagland, berichtenblad van Voorpost Nederland, wordt instemmend geschreven over een actie van de Franse beweging Génération Identitaire. Die bezette kort geleden een moskee-in-aanbouw in de stad Poitiers, omdat men niet “langer wil betalen voor de immigranten en niet langer toe wil zien hoe de Europese geschiedenis bezoedeld wordt”. Deze redenering is ietwat wonderbaarlijk daar de moskee geheel bekostigd is met geld uit Saoedi-Arabië, en er dus geen Fransman aan meebetaalt. Maar wat zeur ik nou. De Franse kaalkoppen werden in ieder geval allemaal gearresteerd en in het cachot gegooid. Over de bajes gesproken, Voorpost Nederland heeft tegenwoordig ook “een boetefonds”. Daarin kunnen sympathiserende extreem-rechtsen geld storten en dat kan dan weer gebruikt worden voor de boetes die Voorpost-leden krijgen bij de acties die ze voeren. Zo moet men nog duizend euro betalen voor een actie tegen de onthulling van een standbeeld van Nelson Mandela. Dat heeft dat standbeeld toch maar mooi geregeld.

In Elsevier wordt weer ouderwets en ongenuanceerd ingehakt op schone energie. Men verafschuwt de voornemens van nota bene VVD-minister Kamp om er de komende jaren 1.500 windturbines bij te bouwen. Volgens de rechts-populisten is windenergie te duur en zou het niet duurzaam zijn, omdat er ook wel eens wat vogeltjes zich tegen windmolens te pletter vliegen. Niet dat Elsevier iets om vogels geeft, maar zo’n gelegenheidsargument doet het altijd lekker. Verder zou schone energie eigenlijk helemaal niet nodig zijn, omdat Elsevier van mening is dat het klimaat helemaal niet opwarmt en omdat we nog genoeg fossiele brandstoffen hebben “voor ruim duizend jaar”, alhoewel de meeste deskundigen daar toch echt heel anders over denken. De VVD-minister zou aan de leiband lopen van Samsom en daarmee ook aan de leiband van Greenpeace, waar de PvdA-leider vroeger voor werkte. Volgens het weekblad is “deze groene gekte de grote ideologische vergissing van deze tijd, zoals het gedweep met communisme de dwaling was van de generatie van de jaren zestig en zeventig”. Aan grote woorden hebben ze bij Elsevier in ieder geval geen gebrek.

De christenzeloten van Schreeuw om Leven raken met de dag steeds meer het spoor bijster. Nu zijn ze blijkens hun nieuwsbrief weer van mening dat er een direct verband is tussen abortus en zelfmoord onder jongeren in dit godvergeten land. Doordat er zoveel “ongeboren baby’s vermoord worden” zouden die jongeren zich namelijk af gaan vragen “wat de zin van het leven is”. En dan werpen ze zich massaal voor de trein, aldus de christenfundamentalisten. De anti-abortusactivisten pleiten verder tegen “vrije seks”. Dat is immers vies, jakkes, bah en zou leiden tot “huiselijk geweld, gebroken huwelijken en familiedrama’s”. Volgens vanzelfsprekend geheel “onafhankelijk onderzoek” zou blijken “dat jongeren na meerdere wisselende seksuele contacten zich niet meer kunnen binden aan een partner”. Elke keer als er een relatie ontstaat tussen een jongen en een meisje zou er namelijk “een chemische verbinding” in het hoofd gemaakt worden. En volgens de zeloten wordt “die verbinding steeds zwakker” bij elke nieuwe latere relatie. Schreeuw om Leven is dan ook groot voorstander van een seksloos leven voor het huwelijk. Maar het fulmineren tegen vrije seks blijkt bij christenfundi’s vaak schijnheilig: het aantal op buitenechtelijke of homo-seks betrapte getrouwde tv-dominees is bijvoorbeeld nauwelijks nog bij te houden. Om van het seksueel misbruik van kinderen die verbleven onder de hoede en rokken van hun christelijke broeders van katholieke huize nog maar te zwijgen. Amen en opgeduveld!

Gerrit de Wit