“Waar zit het?”-stickers drukken Nijmegen met de neus op de feiten

De logo's van de campagne.

Het zal weinig mensen in Nijmegen ontgaan zijn: overal in het centrum van de stad zie je stickers met de vraag: “Waar zit het?” Want dat is de vraag: waar is het geld gebleven? Volgens de overheid moet er enorm bezuinigd worden, maar er is natuurlijk geld zat! Het is alleen in de verkeerde handen. Een aantal van de stickers zit op plekken waar veel geld aanwezig is. Hier een aantal typerende voorbeelden.

Hier zit het geld: BAM

Sticker bij BAM.

Ruttes rijkeluiskabinet houdt ons dag in dag uit voor dat er geen geld meer zou zijn om onze sociale en culturele voorzieningen te handhaven. Het geld is nu eenmaal op, en er moet bezuinigd worden, zo luidt de leugenachtige boodschap. Echter, waar geen geld meer zou zijn voor zorg en ondersteuning, voor sociale zekerheid, onderwijs en cultuur, daar verspilt de overheid zonder blikken of blozen bakken geld aan haar eigen rechtse hobby: het zonder proces gevangen houden van onschuldige mensen, die naar Nederland gemigreerd zijn in de hoop een menswaardig bestaan op te kunnen bouwen. Duizenden geïllegaliseerde migranten worden in Nederland stelselmatig vervolgd, uitgebuit, geïndoctrineerd, en zelfs gevangen gehouden en gedeporteerd. De uitvoering van dergelijk mensonterend beleid is grotendeels in handen van private bedrijven, die – blijkbaar ongehinderd door enig gewetensbezwaar – rijk proberen te worden over de rug van diegenen die het minste hebben.

Één daarvan is het bouwbedrijf BAM. Die naam kennen we allemaal wel: op ontelbare plaatsen door het hele land, waar de overheid of het bedrijfsleven het zoveelste geldverkwistende megalomane project uit de grond stampt, is BAM er als de kippen bij om de eigen zakken te vullen. Zo ook in Nijmegen, waar BAM meewerkt aan de aanleg van een onnodige parkeergarage aan de Van Schaeck Mathonsingel, voor een bedrag dat het stadsbestuur overigens angstvallig geheim probeert te houden. Samen met diverse andere aannemers, architectenbureaus, advocatenkantoren, beveiligings-, caterings- en schoonmaakbedrijven maakt BAM deel uit van het consortium “Poort van Schiphol”, een bedrijvencluster die gezamenlijk zorg draagt voor de ontwikkeling, de planning, de bouw, het beheer en de exploitatie van een nieuw cellencomplex vlakbij Schiphol, waar vanaf de beoogde oplevering in 2012 honderden geïllegaliseerden gevangen zullen worden gezet, in afwachting van hun deportatie. Kosten: maar liefst 400 miljoen euro!

Dit jaar verwacht BAM maar liefst 120 miljoen euro winst te gaan maken: allesbehalve een noodlijdend bedrijfje, dus. In ieder geval een bedrijf dat het zich vorig jaar blijkbaar kon veroorloven om haar bestuursvoorzitter een slordige 554 duizend euro aan salaris te betalen, met daar bovenop nog eens een bonus van 89 duizend euro. Zoveel geld verdient men nu eenmaal niet door schone handen te houden. BAM ziet er dan ook geen bezwaar in om de 400 miljoen bloedgeld uit de staatskas, die zoveel beter aan zorg of onderwijs besteed had kunnen worden, te verkwisten aan het racistische beleid van Wilders’ marionettenkabinet.

BAM is natuurlijk maar een van de vele bedrijven die zich zoveel mogelijk probeert te verrijken ten koste van de samenleving in het algemeen, en onderdrukte bevolkingsgroepen in het bijzonder. Deze bedrijven spinnen garen bij het asociale beleid van Wilders en Rutte, en zijn erbij gebaat dat het regeringsbeleid onverminderd rechts blijft. Willen we het geldverkwistende en mensonterende beleid van kabinet Bruin I tot een einde brengen, dan zullen we dus niet alleen de macht van de overheid, maar met name ook die van het bedrijfsleven moeten doorbreken.

En hier zit het ook: Randstad uitzendbureau

Sticker bij Randstad.

Als er één branche is die slapend rijk wordt, dan is het de uitzendbranche wel. Uitzendbureaus maken winst op mensen die ze werven voor veelal laagbetaalde arbeid. Veel bureaus berekenen een marge van 25-35 procent boven het bedrijfstarief (dat is het bruto loon plus diverse kosten en reserveringen). Door de almaar toenemende mondiale concurrentie en door de financiële crisis hebben veel bedrijven hun vaste medewerkers de deur gewezen en vervangen door flexwerkers. Vaak worden die ingehuurd via uitzendbureaus, die hun winsten dan ook zien floreren. De uitzendbranche is de eerste die verdient aan een aantrekkende economie na een crisis. Randstad is na Adecco het tweede uitzendconcern ter wereld. De omzet van uitzender Randstad is in 2010 met 12 procent gestegen naar 14,2 miljard euro. Vooral in het laatste kwartaal was die toename sterk: maar liefst 22 procent. De jaarwinst verdrievoudigdetot 288,5 miljoen euro.

Geldlust verziekt wereldwijd de mogelijkheid van een meer sociale, vrije en gelijkwaardige samenleving. Ook voor uitzendbureaus als Randstad wegen economische argumenten zwaarder dan de menselijke. In plaats van een langdurig of vast contract met goede arbeidsvoorwaarden zitten veel mensen nu opgescheept met een tijdelijk contract met weinig rechten, en met bovendien de kans om snel weer ontslagen te worden.

Daarnaast doet Randstad niet moeilijk over verdienen aan mensenrechtenschendingen. Het bureau werft ook personeel in opdracht van het beveiligingsbedrijf Group 4 Securior (G4S), dat de private bewaking levert voor alle Nederlandse vluchtelingengevangenissen. Er wordt winst gemaakt over de rug van mensen die op zoek zijn naar een betere toekomst, die onder schandalige omstandigheden opgesloten zitten om vervolgens uitgezet te worden naar de landen die ze ontvlucht zijn. De afgelopen jaren zijn er daarom in diverse steden picketlines gehouden bij de uitzendbureaus Randstad, Tempo Team en Adecco. Waarschijnlijk mede door deze acties zijn eerst Tempo Team en later ook Adecco gestopt met het adverteren voor de werving van detentietoezichthouders. Geen enkel bedrijf zou mee moeten werken aan de uitvoering van het opsluitings- en deportatiebeleid.

En hier al helemaal: de bankensector

Sticker bij de Rabobank.

Terwijl de regering druk bezig is met het doorvoeren van forse bezuinigingen op onder meer kunst en cultuur, onderwijs, openbaar vervoer en sociale werkplaatsen, maakten het afgelopen jaar de Nederlandse bedrijven die aan de AEX genoteerd staan maar liefst 39 miljard euro netto winst. De rijkste 10 procent van de Nederlandse bevolking bezit bijna de helft van het particulier vermogen. Dat er genoeg geld is en een flink deel daarvan geparkeerd staat bij de Nederlandse banken, zien we terug in de winst die die banken vorig jaar hebben gemaakt. ING haalde een netto winst van 3 miljard euro. En die winst is in het eerste kwartaal van dit jaar alweer met ruim 12 procent gestegen tot 1,4 miljard euro. Bestuursvoorzitter Jan Hommen kreeg voor de geleverde prestatie een bonusje van 1,25 miljoen euro bovenop zijn jaarsalaris van 1,35 miljoen euro. Dat zou, volgens de minister van Financiën, niet in strijd zijn met eerder gemaakte afspraken over de bonussen. Want zonder die afspraken zou Hommens bonus 6 miljoen euro geweest zijn, aldus de minister.

Een andere Nederlandse bank, de ABN-AMRO, sinds 2008 in handen van de Nederlandse staat, heeft een totale waarde van 56 miljard euro. Ook bij ABN-AMRO worden de prestaties van topmannen rijkelijk beloond. De vorige topman kreeg 8 miljoen euro toegestopt bij zijn vertrek, en negen wat minder hoge bonzen kregen samen ook nog eens een slordige 12 miljoen euro. De vice-voorzitter van de raad van bestuur, Gerrit Zalm, sleept jaarlijks 750 duizend euro binnen. En dat is nog maar een kleine greep uit de reeks topsalarissen en bonussen.

Dat de regering doet alsof we met z’n allen in hetzelfde schuitje zitten, klopt dus van geen kant. Bedrijven en vermogende Nederlanders hebben geld zat. Ze profiteren volop van de crisis, terwijl de rest onder het mom van solidariteit moet inleveren.

En tot slot hier ook: de TNT

Sticker op een TNT-brievenbus.

Het zal weinig mensen zijn ontgaan dat er massaontslagen vallen bij de TNT. Werknemers die al jarenlang bij het geprivatiseerde bedrijf werken vliegen de deur uit. Maar na het zes uur-journaal, waarin werd vermeld dat er minstens 4.500 TNT-werknemers hun baan zouden gaan verliezen, volgde er in het reclameblok doodleuk een spot waarin nieuwe mensen voor precies hetzelfde bedrijf werden geronseld. Dat heet besparen. Want TNT geeft de nieuw aan te trekken werknemers namelijk geen vast contract meer, en betaalt hen minder loon. Zo omzeilt TNT de rechten van werknemers, en kan men ze voortaan naar believen de laan uit sturen. Het excuus dat TNT steeds gebruikt, namelijk dat er minder postbodes nodig zijn vanwege onder andere email, blijft niet geloofwaardig wanneer er volop nieuwe werknemers gezocht worden om de banen van de ontslagen mensen over te nemen.

En alsof dat nog niet pijnlijk genoeg was, haalde de FNV dit jaar nog wat cijfers naar boven over TNT. Die lieten goed het verschil zien tussen de laagste en de hoogst betaalde mensen binnen hetzelfde bedrijf. Het bleek dat de voorzitter van Raad van Bestuur maar liefst 25 keer meer verdiende dan de laagst betaalde werknemer in zijn bedrijf. Bijna twee miljoen euro per jaar … auw … Zou hij met kerst nog wel een brood kunnen sturen naar zijn werkloze ex-werknemers?

Leugens over de redenen van het bestuursbeleid, de uitbuiting van de eigen werknemers, het negeren van afspraken rondom liberalisering en zelfverrijking aan de top van de TNT: het gebeurt momenteel overal in het land, bij meerdere bedrijven. Ook de regering hakt er stevig op los. Het past allemaal precies in het plaatje van de huidige crisis en het huidige beleid dat daar omtrent gevoerd wordt. Het gaat om een beleid en een samenleving waar gewone mensen telkens weer de dupe worden van de spelletjes van de topzakenlieden en neo-liberale politici. Wanneer we de feiten op een rijtje zetten, dan vallen ze echter door de mand. Dan zien we wie er steeds maar blijven profiteren en wie er als vuil wordt weggezet. Het geld voor de werknemers is er wel – naast alle ontslagen zijn de postzegels nota bene duurder geworden -, het gaat alleen naar de zakken van de mensen die toch al veel te veel betaald krijgen voor het werk dat ze doen. En doen ze hun werk überhaupt goed? Nou dat niet, want de postindustrie wordt in rap tempo verder verziekt. Dus waarom zouden de postbodes krom moet liggen of thuis gaan zitten als het geld bij hun bazen volop aanwezig is? Dáár zit het geld! Stoppen dus die liberalisering en de post zo snel mogelijk onder het collectieve toezicht plaatsen van werknemers en postgebruikers!

Meer over deze Doorbraak-campagne lees je in het artikel “Waar zit het geld”. Er is ook een speciale filmpje. En in juni organiseerde Doorbraak in Leiden een wandeltocht langs allerlei plaatsen in de stad waar het geld eveneens rijkelijk aanwezig is.

Doorbraak

Sticker bij de Keizer Karel parkeergarage, een BAM-project.