“We zullen dromen bouwen waar we muren tegenkomen” – manifest van jongeren in Gaza

Het logo van Gaza Youth Break Out
In de Gazastrook – geblokkeerd en keer op keer gebombardeerd en aangevallen door de staat Israël, bestuurd door een democratisch gekozen maar hardhandig en autoritair regerende Hamas-beweging – heerst angst, wanhoop, woede en frustratie. Ruim twee jaar na de grootschalige Israëlische aanvallen dreigt een nieuwe ronde van bombardementen en geweld. De toestand is desperaat. In die akelige situatie weerklonk opeens een stem van woedende hoop. Enkele weken geleden bracht een groep jongeren in de Gaza-strook die zich Gaza Youth Break Out noemen een indrukwekkende tekst uit: de Verklaring voor Verandering van Gaza’s Jeugd.

Het initiatief, waarover onder meer de Britse krant The Guardian berichtte, is genomen door 8 studenten in Gaza, 3 vrouwen en 5 mannen. Er hoort intussen ook een Facebook-pagina bij, waarop al door meer dan 10 duizend mensen sympathie is betuigd. Het is een indrukwekkende, woedende en tegelijk poëtische tekst, gericht tegen de Israëlische bezetting en bombardementen, maar tegelijk ook tegen de onderdrukking en het opgelegde geestdodende conformisme van Hamas, en niet te vergeten tegen de internationale onverschilligheid en medeplichtigheid aan wat er in Gaza gebeurt. Heel treffend noemen de schrijvers de toestand waarin ze leven “een nachtmerrie binnen een nachtmerrie”.

De oproep is hoopgevend omdat het een geluid verwoord dat zeldzaam, maar tegelijk hoognodig is: een geluid dat tegelijk de Israëlische bezetting afwijst én iedere steun aan islamistische en repressieve alternatieven voor die bezetting keihard afwijst. Het is het hoognodige geluid van revolutionair, seculier verzet tegen bezetting, imperialisme én fundamentalisme dat we hier horen. De verklaring verdient daarom aandacht en grote waardering. Hieronder volgt de tekst, vertaald op basis van een Engelse vertaling die te vinden is op de website “Psyche, Science, and Society”.


Gaza’s Jeugd Manifest voor Verandering
door Gaza Youth Break Out

Plaatje van de Facebook-pagina van het initiatief
Fuck Hamas. Fuck Israël. Fuck Fatah. Fuck UN. Fuck UNWRA. Fuck USA! Wij, de jeugd in Gaza, hebben zo genoeg van Israël, Hamas, de bezetting, de schendingen van mensenrechten en de onverschilligheid van de internationale gemeenschap! We willen schreeuwen en deze muur van stilte, onrecht en onverschilligheid breken, zoals een Israëlische F16 de geluidsbarrière breekt; schreeuwen met alles wat in onze macht ligt in onze zielen om deze immense frustratie vrij te laten die ons verteert vanwege deze fucking situatie waarin we leven; we zijn als luizen tussen twee nagels die een nachtmerrie binnen een nachtmerrie bewonen, geen ruimte voor hoop, geen ruimte voor vrijheid. We zijn er ziek van dat we gevangen zitten in deze politieke strijd, ziek van de nachten donker als kool met vliegtuigen cirkelend boven onze huizen; ziek van onschuldige boeren neergeschoten in de bufferzone omdat zij voor hun land zorgen; ziek van baardige kerels die, rondlopend met hun geweren, hun macht misbruiken, jonge mensen die demonstreren voor waarin ze geloven in elkaar slaan of opsluiten; ziek van de muur van schaamte die ons scheidt van de rest van ons land en ons gevangen houdt in een stukje land ter grootte van een postzegel, ziek om te worden afgeschilderd als terroristen, ter plekke gemaakte fanatici met explosieven in onze zakken en kwaad in onze ogen; ziek van de onverschilligheid van de internationale gemeenschap, de zogenaamde deskundigen in het uiten van bezorgdheid en het opstellen van resoluties, maar lafaards in het afdwingen van wat ze maar overeenkomen; we zijn ziek en moe van het leven van een shit-leven, gevangengehouden door Israël, in elkaar geslagen door Hamas en volledig genegeerd door de rest van de wereld.

Er is een revolutie aan het groeien binnenin ons, een enorme onvrede en frustratie die ons zal vernietigen tenzij we een manier vinden om deze energie te kanaliseren in iets dat de status quo kan uitdagen en ons een soort van hoop kan geven. De laatste druppel die onze harten deed trillen van frustratie en hopeloosheid vond plaats op 30 november, toen officieren van Hamas naar het Sharek Youth Forum, een leidende jongerenorganisatie (www.sharek.ps), kwamen met hun geweren, leugens en agressiviteit, alles naar buiten gooiden, sommigen gevangenzetten en Sharek het werken beletten. Enkele dagen later werden sommige demonstranten geslagen en sommigen opgesloten. We leven echt een nachtmerrie binnen een nachtmerrie. Het is moeilijk om woorden te vinden voor de druk waar we onder staan. We overleefden nauwelijks de Operatie Cast Lead, waar Israël ons zeer effectief aan flarden bombardeerde, duizenden verwoestte en zelfs nog meer levens en dromen verwoestte. Ze kwamen niet van Hamas af, zoals ze beoogden, maar ze joegen ons voor eeuwig angst aan en deelden een post traumatisch stress syndroom uit aan iedereen, want we konden nergens heen rennen.

We zijn jongeren met zware harten. We dragen een zwaar gewicht in ons, zo immens dat het het moeilijk voor ons maakt van de zonsopgang te genieten. Hoe kun je ervan genieten als donkere wolken de horizon verven en gure herinneringen aan onze ogen voorbij rennen, elke keer dat we ze sluiten? We lachen om de pijn te verbergen. We lachen om de oorlog te vergeten. We hopen om niet hier en nu zelfmoord te plegen. Tijdens de oorlog kregen we het onmiskenbare gevoel dat Israël ons van de aardbodem wilde wegvagen. Tijdens de laatste jaren had Hamas alles gedaan wat ze kon om onze gedachten, ons gedrag en aspiraties te beheersen. We zijn een generatie van jonge mensen die gewend is om tegenover raketten te staan, bezig aan een onmogelijk lijkende missie om een normaal en gezond leven te leiden, die nauwelijks getolereerd wordt door een massieve organisatie die uitgespreid is in onze maatschappij als een kwaadaardige kankerziekte, die verwoesting veroorzaakt en feitelijk alle levende cellen, gedachten en dromen onderweg doodt, en tevens mensen verlamd met zijn terreurbewind. Om te zwijgen van de gevangenis waar we in leven, een gevangenis overeind gehouden door een zogenaamd democratisch land.

De geschiedenis herhaalt zichzelf op haar wreedste manier, en het lijkt of het niemand wat kan schelen. We zijn bang. Hier in Gaza zijn we bang om opgesloten, ondervraagd, geslagen, gemarteld, gebombardeerd, gedood te worden. We zijn bang om te leven. Omdat we elke stap moeten afwegen, omdat over elke stap die we zetten nagedacht moet worden, er zijn overal beperkingen, we kunnen niet bewegen zoals we willen, zeggen wat we willen, doen wat we willen, soms kunnen we niet eens denken wat we willen omdat de bezetting ons brein en ons hart zo verschrikkelijk heeft bezet dat het pijn doet en maakt dat we eindeloos tranen van frustratie en woede willen laten vloeien!

We willen niet haten, we willen al deze gevoelens niet voelen, we willen geen slachtoffers meer zijn. GENOEG! Genoeg pijn, genoeg tranen, genoeg lijden, genoeg controle, beperkingen, onrechtvaardige rechtvaardigingen, terreur, foltering, excuses, bomaanvallen, slapeloze nachten, dode burgers, zwarte herinneringen, gure toekomst, hartverscheurend heden, verstoorde politiek, fanatieke politici, religieuze bullshit, genoeg opsluiting! WE ZEGGEN STOP! Dit is niet de toekomst die we willen!

We willen drie dingen. We willen vrij zijn. We willen een gewoon leven kunnen leiden. We willen vrede. Is dat teveel gevraagd? We zijn een vredesbeweging die bestaat uit mensen in Gaza en aanhangers elders die niet zal rusten voor de waarheid over Gaza bekend is bij iedereen in deze hele wereld, en in zulke mate dat geen stilzwijgende instemming of luidruchtige onverschilligheid meer zal worden geaccepteerd.

Dit is het Gaza Jongeren Manifest voor Verandering!

We zullen beginnen met het vernietigen van de bezetting die ons omgeeft, we zullen uit deze mentale gevangenschap breken en onze waardigheid en ons zelfrespect herwinnen. We zullen onze hoofden hooghouden, zelfs terwijl we tegenstand ontmoeten. We zullen dag en nacht werken om deze miserabele omstandigheden waar we onder leven te veranderen. We zullen dromen bouwen waar we muren tegenkomen.

We hopen alleen dat jij – ja, jij die deze verklaring nu aan het lezen bent! – ons kunt steunen. Om erachter te komen hoe, schrijf op onze muur of neem direct contact met ons op: freegazayouth@hotmail.com.

We willen vrij zijn, we willen leven, we willen vrede.

VRIJE JEUGD van GAZA!

Vertaling en inleiding: Peter Storm, maker van het weblog Rooieravotr