12 januari: Doorbraak op AFA-avond over Reframe Rechts!

Opeengestapelde frames klaar voor gebruik
Op woensdag 12 januari organiseert Doorbraak in het kader van de maandelijkse infoavond van AFA-Nijmegen een voorlichtings- en discussieprogramma over “(re)framing”. Wat is “(re)framing” precies, en in hoeverre zouden we ons meer van deze strategie moeten bedienen in de strijd tegen de verrechtsing?

In de vorming van een sterke buitenparlementair-linkse beweging zijn we niet alleen gebaat bij nieuwe, doeltreffende activistische strategieën en betere organisatiemethoden. In een tijd waarin xenofobe en neo-liberale rechtse partijen en bedrijven het politieke discours overheersen, is het van belang dat we als linkse beweging ook nadrukkelijker gaan nadenken over onze eigen narratieve strategie. Wat is ons verhaal? En hoe zetten we dit verhaal in tegen het dominante rechtse denken? Om een antwoord op deze vragen te kunnen geven, zullen we moeten beginnen bij het maken van een narratieve machtsanalyse. Op welke wijze is de macht van rechtse partijen en andere organisaties mede gebaseerd op het verhaal dat ze te vertellen hebben? Waarom is (zowel binnen- als buitenparlementair) links niet in staat om een goed antwoord op het dominante rechtse wereld- en mensbeeld te formuleren? En op welke manieren kunnen we onze eigen boodschap zo vormgeven dat het sterk genoeg is om de confrontatie met het rechtse discours aan te gaan? Centraal element in de analyse en vorming van dergelijke strategieën is het zogenaamde “framing” en “reframing”. In deze workshop zullen we uiteenzetten wat de rol is van zogenaamde “frames” in narratieve strategieën, hoe rechtse “frames” werken, en hoe we het politieke debat als buitenparlementaire beweging moeten en kunnen “reframen”. De nadruk zal in deze workshop met name liggen op de invloed van Geert Wilders en de PVV, de wijze waarop deze partij het politieke debat effectief heeft “ge-reframed”, en wat we specifiek tegen hun narratieve strategie zouden kunnen inbrengen.

Een nuttige workshop voor iedereen die zich in woord en/of daad wil inzetten voor de strijd tegen de groeiende invloed van rechts(-populisme); in het debat, als schrijver of op straat. Afsluitend discussie.

Meer over “framing” lees je in dit artikel: “Reframe rechts: het eigen verhaal als tegenstrategie voor buitenparlementair links“.

Woendag 12 januari 2011
Politiek eetcafé De Klinker, Van Broeckhuysenstraat 46 Nijmegen
Vooraf soep om 18:30 uur
Begin workshop 20:00 uur
Entree gratis