1 mei, Tilburg: “Vier de solidariteit” met optocht en picknick

Poster.
Poster.

“Wereldwijd is 1 mei de dag van de solidariteit. In Tilburg vieren we de onderlinge verbondenheid met een feestelijke optocht door de binnenstad en een manifestatie en picknick bij/in de Hall of Fame”, aldus de oproep van de initiatiefnemers, waaronder ook Doorbraak.

Zondag 1 mei in Tilburg

Optocht
Vertrek 14:00 uur
Vanaf De Heuvel

Manifestatie en picknick
Aanvang 16:00 uur
Burgemeester Brokxlaan 6

Lezing van Dennis Bos
over Anti-Orangisme
Aanvang: 19:00 uur
Raakveld, Koestraat 113

Facebook-event

Uit de oproep: “1 mei begon een kleine anderhalve eeuw geleden als een actiedag van de arbeiders. Die vochten tegen uitbuiting en onderdrukking en streden voor de achturige werkdag. De strijd tegen uitbuiting en onderdrukking is nog steeds aan de orde. Ja, er is veel veranderd.. Dankzij de computer en internet lijkt de wereld één groot dorp. Maar de kloof tussen arm en rijk groeit intussen verder. Politici spelen groepen mensen tegen elkaar uit. Nationalisme en vreemdelingenhaat zijn aan de orde van de dag. Voorbeelden zijn de recente aanvallen op vluchtelingenopvang. Het leidt de aandacht af van de werkelijke problemen, die voortvloeien uit een vraatzuchtig financieel-economisch bestel, waarin niet sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid voorop staan, maar schraapzucht en eigenbelang. In de loop der tijd ontwikkelde 1 mei zich tot een strijdbare viering van internationale verbondenheid van iedereen die last heeft van wat ons van hogerhand wordt aangedaan. De solidariteit vieren betekent: zij aan zij staan met iedereen die dreigt te worden vermalen door het rigide systeem, opkomen voor elkaar. Ongeacht herkomst, huidskleur, seksuele voorkeur. Solidariteit is en blijft noodzakelijk. Samen staan we sterk.”

Eric Krebbers