10 juni, Leiden: vertoning van film “Alles flex?”

Alles Flex?
Alles Flex?

Op vrijdag 10 juni organiseert Doorbraak in samenwerking met David Heijkamp van de Leidse Vrijplaats een vertoning van de documentaire “Alles flex?”. Voorafgaand en aansluitend op de vertoning gaan we samen met filmmaker Abel Heijkamp in gesprek over persoonlijke ervaringen met de flexibilisering van werk en wonen, en de wijze waarop je daar vanuit je eigen situatie mee om kunt gaan. Abel is ook actief bij de flink aan de weg timmerende Bond Precaire Woonvormen.

Filmvertoning
Vrijdag 10 juni
Inloop vanaf 20:00 uur
Aanvang: 21:30 uur
Vrijplaats
Middelstegracht 36
Leiden
Facebook-event

Wat voor samenleving krijgen we wanneer zowel wonen als werken zijn geflexibiliseerd? Dat is de vraag die Abel Heijkamp en Julij Borštnik onderzoeken in “Alles flex?”, de eerste aflevering van de vierdelige documentaireserie “The future of work”. In “Alles flex?” komt de situatie in Nederland aan de orde. De overige drie afleveringen spelen zich af in Duitsland, Slovenië en Europa in het algemeen, en onderwerpen steeds een ander facet van de hedendaagse bestaansonzekerheid aan onderzoek.

Dit jaar werden twee wetten over “doorstroming op de huurmarkt” en over “jongerencontracten” behandeld door het parlement. Hiermee dreigt de afschaffing van huurbescherming voor grote groepen huurders een feit te worden. Hoe gaat de bestaande en groeiende groep flexwerkers, die mobiel, tijdelijk en met sterk verminderde huur- en ontslagbescherming wonen en werken, om met deze dubbele onzekerheid? Via de verhalen van verschillende flexwerkers en flexhuurders in de film zijn we getuige van een verdieping van de bestaansonzekerheid in Nederland, die het gevolg is van de voortschrijdende flexibilisering van de economie. De documentaire wordt vertoond in het Nederlands, met Engelse ondertiteling.

Harry Westerink

Affiche.
Affiche.