10 mei, Leiden: symposium van stichting GIL over gezondheidszorg aan mensen zonder verblijfsrecht

Ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan organiseert stichting Gezondheidszorg Illegalen Leiden (GIL) op 10 mei het symposium “Zonder verblijfsrecht en ziek… een hele zorg!”. Het symposium, dat plaatsvindt in het Alrijne Ziekenhuis in Leiden, is bedoeld voor iedereen die zich betrokken voelt bij de zorg aan mensen zonder verblijfsvergunning en alle andere geïnteresseerden. GIL houdt het symposium in samenwerking met het district Leiden-Gouda-Alphen aan den Rijn van de artsenfederatie KNMG.

In de jaren negentig van de vorige eeuw deed De Fabel van de illegaal, een Leidse steungroep voor mensen zonder verblijfsrecht en een van de groepen waaruit later Doorbraak ontstond, een oproep onder zorgverleners om zich hard te gaan maken voor medische zorg aan ongedocumenteerden. Een van de weinige huisartsen die indertijd gehoor gaven aan die oproep was de enige tijd geleden overleden Kea Fogelberg. Zij stond aan de wieg van stichting GIL. In meer dan 25 jaar tijd hebben de mensen van GIL steeds geprobeerd om de medische zorg aan mensen zonder verblijfsrecht zo goed mogelijk te bewaken en te verdedigen.

Dinsdag 10 mei
Van 17:30 (inclusief eten) tot 21:45 uur
Kapel van het Alrijne Ziekenhuis
Houtlaan 55, Leiden

Het programma van het avondsymposium bevat een aantal toespraken van mensen die vanuit diverse perspectieven en organisaties betrokken zijn bij de zorg aan ongedocumenteerden. Verder houdt een medewerker van het Doorbraak-spreekuur De Fabel van de illegaal een gesprek met iemand die jarenlang zonder papieren heeft geleefd en veel zorg nodig had en heeft. Het symposium is erop gericht om de gezondheidszorg aan mensen zonder verblijfsrecht meer op de voorgrond te krijgen in de medische sector in Leiden en omgeving. Ook wordt aandacht besteed aan bestaande knelpunten in de zorg en aan middelen en mogelijkheden om die knelpunten weg te werken. De organisatoren beschouwen het symposium als een springplank voor het versterken van de zorgstructuren rond mensen zonder papieren.

Wie het symposium wil bijwonen, dient zich vooraf aan te melden via email.

Harry Westerink