11 oktober, Soesterberg: lawaaidemonstratie tegen nieuwe vluchtelingengevangenis

Geen grenzen, geen naties.
Geen grenzen, geen naties.

Op 11 oktober organiseert de Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU) een solidariteitsdemonstratie voor vluchtelingen die in Kamp Zeist zitten opgesloten. De actie is ook bedoeld als protest tegen een nieuw geplande gezinsgevangenis, het zoveelste onderdeel dat staatssecretaris Fred Teeven aan de deportatiemachine wil toevoegen. AAGU vraagt de deelnemers aan de actie om spandoeken mee te nemen en ook spullen om lawaai mee te kunnen maken.

Lawaaidemonstratie
Zaterdag 11 oktober, vanaf 14:00 uur
Kamp Zeist
Richelleweg 13, Soesterberg
(Verzamelen: hoek Kampweg/Richelleweg (bij viaduct), Soesterberg)

Uit de oproep van AAGU: “Eind mei 2014 liet Teeven aan de Tweede Kamer weten dat hij van plan is een ‘speciale detentielocatie voor gezinnen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s)’ te openen. Deze nieuwe gevangenis moet begin 2015 gereed zijn en is gepland op het terrein van Kamp Zeist in Soesterberg. Inmiddels weten we dat al in oktober van dit jaar ‘een tijdelijke voorziening’ komt op Kamp Zeist.

Teeven heeft het over ‘het bieden van zoveel mogelijk bewegingsvrijheid binnen de locatie’ en over ‘woonpaviljoens, separate wooneenheden voor de gezinnen en een apart paviljoen voor de amv’s’. Op het terrein komt ‘een voorzieningencentrum met onder meer een recreatieruimte, buitenspeelruimte, een winkelvoorziening en internetfaciliteiten’. Een vakantiepark? Nee! Het gaat hier wel degelijk om een gevangenis, eufemistisch betiteld als ‘afgesloten locatie’. De bewakers zullen dan wel geen uniformen dragen en de omheining zal ‘door het groen goeddeels worden onttrokken aan het zicht van de bewoners’, maar dit verandert niets aan de werkelijkheid van opsluiting met als enig doel deportatie, of, zoals dat heet in een persbericht van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI): het ‘borgen van terugkeer’.

Teeven probeert met het openen van deze nieuwe ‘gesloten locatie’ en het benadrukken van de wijze waarin deze verschilt van een regulier detentie- of uitzetcentrum critici van zijn beleid ten aanzien van minderjarige vluchtelingen de wind uit de zeilen te nemen. Hij beweert tot het uiterste te gaan, omdat het helemaal niet meer opsluiten van kinderen illegaliteit en mensensmokkel in de hand zou werken. Een stelling waarvoor geen enkel bewijs is. Het is juist het beleid van tegenhouden, uitsluiten, opsluiten en deporteren dat mensen geen andere keuze laat dan in de illegaliteit te leven en dat mensensmokkel tot een bloeiende bedrijfstak heeft doen groeien. In realiteit blijven het migratiebeleid en de bijbehorende praktijk gericht op het zoveel mogelijk buiten de landsgrenzen houden of krijgen van vluchtelingen. Kinderen zijn daarbij geen uitzondering.

Met behulp van wat cosmetische veranderingen zal de praktijk van het opsluiten van kinderen gewoon voortgezet worden. Kinderen, die ook de vlucht en de vluchtredenen in het grootste deel van de gevallen niet in de koude kleren is gaan zitten, vormen een kwetsbare groep, die extra aandacht verdient. Tegelijkertijd mogen we ons niet alleen tegen het opsluiten en deporteren van kinderen keren. Iedereen die huis en haard achterlaat, op de vlucht voor oorlog, geweld, honger, armoede, uitbuiting en/of onderdrukking, moet op een warm welkom kunnen rekenen. Het is het rijke Westen, gedreven door egoïsme en hebzucht, dat voor een belangrijk deel verantwoordelijk is voor het veroorzaken van de redenen waarom mensen op de vlucht slaan. Diezelfde mensen stuiten vervolgens op de door datzelfde rijke Westen opgeworpen muren om hen buiten te houden: grenshekken, militairen, vreemdelingenpolitie, en een groeiend arsenaal aan surveillance- en detectietechnieken. We zullen moeten blijven vechten voor open grenzen, het afschaffen van staten en een einde aan het kapitalisme, dat aan de basis staat van zoveel ellende in de wereld dat mensen tot vluchten dwingt, om enig zicht te kunnen krijgen op een vrijere, rechtvaardigere en menselijkere inrichting van de wereld. Een nieuwe gevangenis, in welke pseudo-humane vorm dan ook gegoten, is niets meer dan een zoethoudertje.”

Harry Westerink