2 oktober, Utrecht: discussiebijeenkomst over studentenstrijd

KSU-logo.
KSU-logo.

Op 2 oktober kunnen studenten en anderen tijdens een bijeenkomst van de Kritische Studenten Utrecht (KSU) meer te weten komen over de bezuinigingsplannen in het onderwijs, zoals de dreigende afschaffing van de basisbeurs. Ook wordt erover gediscussieerd hoe de plannen van minister Jet Bussemaker, waartegen studenten eerder al actie voerden, gestopt zouden kunnen worden.

Discussiebijeenkomst
Donderdag 2 oktober, van 19:30 tot 22:00 uur
Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht

Uit de oproep van KSU: “Sinds de jaren zeventig is het onderwijs steeds vaker slachtoffer van bezuinigingen en bezuinigingsplannen. Hierdoor is de kwaliteit en toegankelijkheid alleen maar achteruit gegaan. In de afgelopen vijf jaar zijn er vier bezuinigingsplannen geweest. Drie hiervan zijn deels verhinderd door succesvolle studentenstrijd. Tegen de vierde moeten we nu gaan strijden. Het vierde plan is namelijk het schuldenstelsel dat Bussemaker wil invoeren in 2015. Als wij dit plan niet stoppen, zal de basisbeurs afgeschaft worden. Verder zal er flink bezuinigd worden op de aanvullende beurs. Als compensatie zou 1 miljard worden geherinvesteerd in het onderwijs, maar het is niet duidelijk waar het in geïnvesteerd wordt. De student zal hier op korte termijn niets van terug zien en waarschijnlijk op lange termijn ook niet.”

Harry Westerink