14 april, Utrecht: bijeenkomst over “Geen kind aan de kant”-demotour

Demotour.
Demotour.

Op 14 april organiseren “Geen kind aan de kant” en de Anarchistische Anti-deportatiegroep Utrecht (AAGU) in Utrecht een bijeenkomst over de komende demonstraties bij zes gezinslocaties voor afgewezen vluchtelingen, en over de al langer lopende campagne tegen de gezinsgevangenis in Kamp Zeist. Tijdens de bijeenkomst wordt uitleg gegeven over de demotour en over de campagne.

Bijeenkomst
Donderdag 14 april
Vanaf 19:30 uur
Reinder Blijstralaan 69
Utrecht
Facebook-event

Uit de oproeptekst: “De Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht voerde anderhalf jaar lang campagne tegen de bouw van de permanente gezinsgevangenis op Kamp Zeist. Feit is dat de gezinsgevangenis het sluitstuk is van de repressie tegen vluchtelingengezinnen en -kinderen. Zonder (de dreiging van) opsluiting geen deportaties. Waaruit bestond de campagne tegen de gezinsgevangenis en hoe gaat het verder, nu deze gevangenis op het punt staat in gebruik te worden genomen? De campagne ‘Geen kind aan de kant’ sluit vrijwel naadloos aan op deze campagne, maar heeft een heel ander karakter. Ruim duizend vluchtelingenkinderen en hun ouders leven in Nederland in zogenaamde ‘gezinslocaties’, onder de voortdurende dreiging van arrestatie door de vreemdelingenpolitie, opsluiting in Kamp Zeist en uiteindelijk uitzetting. Al deze ervaringen zijn voor de kinderen en jongeren in de gezinslocaties bijzonder traumatiserend, maar voltrekken zich in stilte en buiten het zicht. ‘Geen kind aan de kant’ is een brede campagne gestart, met onder andere twee demonstratietournees in mei samen met de vluchtelingen in de gezinslocaties. Wat gebeurt er precies in de gezinslocaties en wat kunnen we er tegen doen?”

Harry Westerink