15 januari, Den Haag: opnieuw protestactie van Soedanese vluchtelingen tegen uitstelbeleid van de IND

Op 15 januari organiseert de Sudanese Refugees Organization (SRO) in Den Haag een demonstratie tegen het besluit van de IND om het lopende moratorium op asielaanvragen van Soedanese vluchtelingen met 21 maanden te verlengen. Dat betekent dat Soedanese vluchtelingen nog eens minstens twee jaar zullen moeten wachten voordat de IND een beslissing zal hebben genomen op hun asielaanvraag. Want na die 21 maanden gaat het naar alle waarschijnlijkheid zeker nog een half jaar duren voordat de IND daadwerkelijk met die beslissingen komt. Tegen het op deze manier klem worden gezet door de Nederlandse staat, die daarmee voor de zoveelste keer de mensenrechten van vluchtelingen verkwanselt, komen Soedanezen en hun bondgenoten opnieuw in actie.

Uit de oproeptekst: “Een brede coalitie van Soedanese vluchtelingen en ondersteunende maatschappelijke organisaties, aangevoerd door de Soedanese Vluchtelingen Organisatie, zal een belangrijke protestactie houden in Den Haag. Het centrale punt van deze vreedzame demonstratie zal het Nederlandse ministerie van Justitie zijn, als standpunt tegen de recente beslissing van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) om het moratorium op asielverzoeken met nog eens 21 maanden te verlengen.

Maandag 15 januari
Van 13:00 tot 15:00 uur
Brug bij ministerie van Justitie en IND-kantoor
Turfmarkt, Den Haag

Deze verlenging door de IND is met scherpe kritiek ontvangen. Het is een beslissing die effectief de diepgaande en goed gedocumenteerde impact van de aanhoudende oorlog in Soedan negeert, waar burgers op grote schaal te maken krijgen met dood, verwonding en verplaatsing. Met minstens zeven miljoen ontheemde mensen verwerpt de gezamenlijke stem van deze organisaties de notie dat de gevolgen voor burgers onduidelijk zijn en eist men erkenning van hun recht op asiel.

Het protest, toepasselijk getiteld ‘Van de ellende van oorlog, gevangenschap en vervolging naar de dwaalwegen van vergetelheid en wachten: gerechtigheid voor Soedanese asielzoekers’, staat gepland op 15 januari 2024, van 13:00 tot 15:00 uur. Demonstranten zullen zich verzamelen voor het ministerie van Justitie en naar het parlement marcheren, symbolisch het pad volgend van het zoeken naar gerechtigheid naar het streven naar wetgevende actie.

Met deze demonstratie streven de Soedanese Vluchtelingen Organisatie en haar bondgenoten ernaar niet alleen licht te werpen op de benarde situatie van degenen die getroffen zijn door het conflict in Soedan, maar ook om de IND te bewegen tot intrekking van de moratoriumbeslissing, en de IND verantwoordelijk te houden voor haar falen in het tijdig bieden van asielprocedures. Deze actie roept de Nederlandse autoriteiten op om hun internationale mensenrechtenverplichtingen na te komen en biedt een platform voor degenen die door oorlog zijn verplaatst om hun stem te laten horen.

‘We staan in solidariteit met de Soedanese asielzoekers die zijn achtergelaten in een staat van onzekerheid en wanhoop’, verklaarde een woordvoerder en vertegenwoordiger van de organisatie. ‘Het Nederlandse systeem, dat zich beroemt op eerlijkheid en mensenrechten, moet zijn standpunt heroverwegen en bescherming bieden aan degenen die onvoorstelbare verschrikkingen ontvluchten.’

Journalisten, mensenrechtenactivisten, juridische deskundigen, politici en het brede publiek worden uitgenodigd om dit essentiële protest te aanschouwen en te ondersteunen. De organisatoren willen de urgentie van deze humanitaire crisis benadrukken en een tijdige heroverweging van de omstreden moratoriumverlenging door de IND bewerkstelligen.”

Harry Westerink