15 mei, Utrecht: demonstratie “Bed, bad en brood voor iedereen”

Toevlucht.
Toevlucht.

Op 15 mei organiseert Toevlucht een demonstratie ter ondersteuning van mensen zonder verblijfsrecht in Utrecht, onder het motto “Bed, bad en brood voor iedereen”. Toevlucht is een kerkelijk initiatief dat sinds 20 december vorig jaar een groep mannen zonder verblijfsrecht een slaapplaats biedt. Dat is bedoeld als een tijdelijk protest waarmee Utrechtse kerken de gemeente onder druk willen zetten om zelf opvang te regelen.

Demonstratie
Donderdag 15 mei, vanaf 19:00 uur
Stadhuis
Ganzenmarkt, Utrecht
Facebook

Sinds eind 2013 biedt Toevlucht gemiddeld zo’n twintig tot dertig illegale mannen nachtopvang in het hervormde wijkcentrum Prinsenhof aan de Eykmanlaan in Utrecht. Die illegalen zijn in de reguliere daklozenopvang niet welkom en zouden anders op straat moeten slapen. Vooral gezonde alleenstaande illegale mannen hebben nauwelijks kans op opvang door de overheid, wat de reden vormt waarom Toevlucht juist voor deze doelgroep opkomt. Zo’n honderd vrijwilligers van Utrechtse kerken houden de nachtopvang draaiende, onder meer als nachtwakers. Op last van de brandweer moet er namelijk elke nacht worden gewaakt bij de mannen. De opvang onder protest kan op veel ondersteuning rekenen, ook uit de buurt. Toevlucht wijst erop dat de overheid volgens Europese rechters en organisaties ook een zorgplicht heeft voor illegalen. Met zijn uitspraak van 25 oktober 2013 heeft het Europees Comité voor Sociale Rechten de Nederlandse staat opgedragen om mensen zonder verblijfsrecht te voorzien van onderdak, eten en kleding. Maar staatssecretaris Fred Teeven blijft halsstarrig zijn schouders ophalen over kritiek op zijn uithongeringspolitiek. Naast het voeren van juridische procedures om basisvoorzieningen af te dwingen vormt ook de nachtopvang onder protest, zoals de Utrechtse kerken die nu al zo’n vijf maanden bieden, een wapen in de strijd tegen de bestuurlijke en maatschappelijke uitsluiting waarmee illegalen worden geconfronteerd.

Al bij zijn aantreden heeft de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen laten weten dat hij zich sterk zou gaan maken voor mensen zonder verblijfsrecht. “Hen ondersteunen in allereerste basisbehoeften als voedsel en onderdak is een teken van beschaving”, zei hij. Inmiddels heeft hij de nachtopvang van Toevlucht bezocht, waarbij hij opmerkte dat hij bij Teeven zou gaan pleiten voor de opvang van illegalen die tussen wal en schip dreigen te raken. Maar volgens Toevlucht-voorzitter Rutger Oolbekkink is “praten met Teeven niet voldoende. Wij willen graag wat meer structurele steun.” Het pand van de protestantse gemeente heeft nauwelijks sanitair. Toevlucht wil een pand met meer opvangmogelijkheden. Door op 15 mei te demonstreren voor bed, bad en brood dagen mensen zonder verblijfsrecht en Toevlucht de gemeente uit om te laten zien in hoeverre men dat “teken van beschaving” in huis heeft.

Harry Westerink