Steun ook advocaat Meindert Stelling

Kernwapens.
Kernwapens.

Advocaat Meindert Stelling wordt geschorst als het ligt aan Bas Martens, de deken van de Haagse Orde van Advocaten. Volgens Martens zou een goede behartiging van de belangen van cliënten door Meindert niet gewaarborgd zijn vanwege zijn opstelling in de rechtszaal en het voeren van onnodige procedures. Doorbraak is ook een cliënt van Stelling. Wij zijn het volstrekt oneens met Martens en hebben daarover een brief gestuurd aan de Raad van Discipline. Die buigt zich aanstaande maandag over de zaak.

Het conflict begon tijdens een rechtszaak in Den Bosch tegen anti-kernwapenactivisten die in april 2010 waren aangehouden op vliegbasis Volkel. Naar aanleiding van zijn behandeling tijdens de rechtszaak heeft Stelling een boze brief geschreven aan de president van de rechtbank in Den Bosch. Daarin sprak hij over “de schaamteloze handelwijze van de wrakingskamer” en dat “het leek alsof men in het bezit moest zijn van het meestersdiploma van het bedriegersgilde om als rechter bij de rechtbank te kunnen worden benoemd”. De president diende daarover een klacht in bij Martens, die hem overnam. Maar Stelling is het daar niet mee eens: de deken “wilde zijn toezicht mede doen uitstrekken tot mijn meningsuiting, hoewel de Advocatenwet daarvoor geen enkele rechtsbasis biedt. Er is dus sprake van verschil van inzicht wat allemaal onder het tuchtrecht voor advocaten valt.” Maar volgens Martens gedraagt Stelling zich niet als een goed advocaat omdat hij scherpe kritiek uit op rechters. Stelling vindt dat zijn brief onder de vrijheid van meningsuiting valt en weigert zich daarom inhoudelijk te verdedigen. Martens beweert dat het gedrag van Stelling zijn cliënten zou benadelen, maar er is nog nooit een klacht tegen hem ingediend door een cliënt. Doorbraak is in ieder geval zeer tevreden over de samenwerking met Stelling en heeft daarover dus een brief geschreven. Die lees je hier:

Geacht college,Naar ik heb begrepen wordt er op 12 mei 2014 een schorsingsverzoek van de deken, de heer Martens, jegens mr. Stelling, advocaat te Alphen aan den Rijn, behandeld. Hierbij wil ik namens de organisatie Doorbraak mijn steun uitspreken voor mr. Stelling.

Doorbraak is een actiegroep die in Leiden onderzoek doet naar het beleid rond werkloosheid en die daar regelmatig protest tegen aantekent. De burgemeester heeft meerdere keren geprobeerd om hindernissen op te werpen voor ons onderzoek en ons protest. Vorig jaar hadden wij een geschil met de burgemeester over het vrijelijk kunnen uiten van onze mening op de openbare weg. Mr. Stelling heeft ons hierin bijgestaan.

Zijn advies en hulp waren voor ons van grote waarde, en wij zijn hem dankbaar voor zijn betrokkenheid en inzet.

Wij herkennen ons dan ook niet in het door de heer Martens geschetste beeld dat een goede behartiging van de belangen van cliënten door de heer Stelling niet gewaarborgd is en dat cliënten niet gebaat zijn bij zijn manier van werken.

Hoogachtend,

Eerder had Stelling het trouwens al, terecht, over de “bedriegers van de Hoge Raad”.

Ben je ook cliënt van Stelling of voel je je op de een of andere manier door hem vertegenwoordigd en wil je ook een brief sturen, dan wordt dat zeer op prijs gesteld. Je kunt je brief, zo snel mogelijk, per mail sturen naar Ontwapen!: ontwapen@yahoo.com. Daar worden ze verzameld en in een keer opgestuurd naar de Raad van Discipline.

De Raad van Discipline behandelt de zaak dus op maandag 12 mei vanaf 15:20 uur in het Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60, Den Haag. Ontwapen! roept iedereen op om bij de zitting aanwezig te zijn.

Eric Krebbers