16 januari, Amsterdam: lezing van advocaat Fischer over de bed, bad, brood-strijd

Logo
Logo

Op 16 januari geeft Pim Fischer in Amsterdam een lezing over recente ontwikkelingen op het gebied van bed, bad en brood voor mensen zonder verblijfsrecht. Als advocaat is Fischer al jarenlang juridisch aan het strijden tegen hun maatschappelijke uitsluiting. De bijeenkomst is georganiseerd door Amsterdam City Rights, “een onafhankelijke denktank” door en voor mensen zonder papieren.

Lezing
Woensdag 16 januari
Van 15:00 tot 18:00 uur
Keizersgrachtkerk
Keizersgracht 566
Amsterdam
Facebook

Ruim vijf jaar geleden droeg het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) de Nederlandse staat op om mensen zonder verblijfsrecht te voorzien van onderdak, eten en kleding. Onder druk van deze uitspraak van het ECSR en tegen de wil van de regering in gingen diverse gemeenten, waaronder Leiden, daarna over tot het inrichten van een vorm van bed, bad, brood-opvang (bbb-opvang). Ruim drie jaar geleden sloot de regering een bbb-akkoord waarmee men deze gemeentelijke bbb-opvang wil ontmantelen en in plaats daarvan landelijke opvangcentra voor mensen zonder verblijfsrecht wil gaan opzetten. Eind vorig jaar werd daartoe een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid. Het is de bedoeling dat op basis van die overeenkomst in eerste instantie in vijf steden zogeheten Landelijke Voorzieningen voor Vreemdelingen (LVV) zullen worden opgericht.

Inmiddels is al voldoende duidelijk geworden dat deze LVV’s een nog minimalere opvang gaan bieden dan die van de gemeentelijke bbb-centra. De LVV’s worden namelijk niet alleen opgezet als een strikt tijdelijke opvangplek, maar ook als een voorziening die erop is gericht dat mensen zonder verblijfsrecht moeten meewerken aan terugkeer naar hun land van herkomst. Wie dat in de ogen van de overheidsdienaren niet of niet voldoende zou doen, zal naar verwachting uiteindelijk weer op straat belanden.

Harry Westerink