17 november, Amsterdam: protest tegen wegbezuinigen van ID- en WIW-banen

Een toekomst waarin GroenLinks als personeelschef van de BV Nederland werklozen aan de dwangarbeid 'helpt'...

Tijdens de Amsterdamse Participatiemarkt op 17 november houdt het comité “Mijn werk is een baan waard”, een zelforganisatie van mensen met een ID- of WIW-baan, een protestmanifestatie tegen de bezuinigingen door de gemeente Amsterdam op gesubsidieerde arbeid. Aan de ene kant wil de gemeente met de markt mensen stimuleren om vrijwilligerswerk te doen. Aan de andere kant dreigt de gemeente onder aanvoering van GroenLinks-wethouder Andrée van Es 1.400 ID-ers en WIW-ers te ontslaan en zo veel vrijwilligersorganisaties om zeep te helpen.

Protestmanifestatie
Donderdag 17 november
Van 11:30 tot 13:30 uur
Meervaart
Meer en Vaart 300, Amsterdam

Wel de lusten, maar niet de lasten. Die houding richting de onderkant van de arbeidsmarkt is steeds kenmerkender aan het worden voor de overheid. Gemeenten zien graag dat mensen zich onbetaald inzetten voor de samenleving, maar maken het door hun eigen afbraakbeleid en dat van het kabinet Bruin I voor vrijwilligers en mensen met een gesubsidieerde baan steeds lastiger om werk te verrichten dat maatschappelijk broodnodig is. Door het keiharde afbraakbeleid worden veel banen geschrapt en vindt er een culturele en sociale kaalslag plaats. In zo’n guur klimaat is het wrang dat de gemeente Amsterdam met veel bombarie een informatiemarkt organiseert om mensen aan onbetaald werk te helpen. “Mensen wijzen op de mogelijkheden van participatie op een informatiemarkt is het ene gezicht van het gemeentelijk beleid. Het andere gezicht is dat de mogelijkheden om te participeren juist worden afgebroken”, aldus het comité. In Amsterdam en in andere steden wordt al langer actie gevoerd tegen het verdwijnen van de gesubsidieerde arbeid.

Tijdens de protestmanifestatie zal theater De Badcuyp demonstratief de Pantar Award teruggeven aan het reïntegratiebedrijf Pantar. Die prijs had het theater gekregen omdat men was uitgekozen tot het volgens Pantar beste project op het gebied van reïntegratie. Maar door het verdwijnen van de ID-banen wordt De Badcuyp inmiddels in zijn voortbestaan bedreigd. Door de Award te retourneren wil het theater het tegenstrijdige beleid aan de kaak stellen: “het ene moment over je bol aaien en het volgende moment de stekker eruit trekken”.

Harry Westerink