17 november, Leiden: discussie over afbraak van de sociale zekerheid

Logo.

De Leidse Cliëntenraad, een belangenorganisatie voor mensen met een bijstandsuitkering, organiseert in samenwerking met de WSW-raad Leiden en Leiderdorp een bijeenkomst over de afbraak van de sociale zekerheid, met sprekers van de Abavakabo FNV, de Landelijke Cliëntenraad en het Landelijk Platform GGZ.

Discussiebijeenkomst
Donderdag 17 november
Van 13:30 tot 16:30 uur
Tuinzaal van De Burcht
Burgsteeg 14, Leiden

Bijstandsgerechtigden en WSW-ers worden nadrukkelijk uitgenodigd om tegenover de ook aanwezige wethouder Jan-Jaap de Haan forse kritiek te leveren op het lokale afbraakbeleid op het gebied van de sociale zekerheid. CDA-er De Haan is verantwoordelijk voor de invoering van dwangarbeid voor Leidse uitkeringsgerechtigden, wat gepaard gaat met ontduiking van het minimumloon en uitholling van arbeidsrechten.

Uit de aankondiging van de Cliëntenraad: “De sociale (on)zekerheid verandert. Op de bijstand, reïntegratie en WSW wordt bezuinigd. Lagere uitkeringen? Iedereen aan het werk, maar waar zijn de banen? Wetten en regels worden aangescherpt en er komt een nieuwe wet in plaats van de WWB, Wajong en WSW: de Wet Werken naar Vermogen. Dwang en drang in plaats van fatsoenlijk maatwerk en een respectvolle benadering? Werken onder het minimumloon of met behoud van uitkering, zonder arbeidsovereenkomst? Moeten we dit als samenleving willen?”

Harry Westerink