Solidariteit van en voor de stakende schoonmakers

De leden van het schoonmakersparlement op de trap van de oude Burcht van de Algemeene Nederlandse Diamantbewerkersbond.
De 50 schoonmakers van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn inmiddels alweer vier weken aan het staken voor betere werkomstandigheden. Morgen gaan ze demonstreren bij FM Haaglanden, het gezamenlijke facilitair bedrijf van beide ministeries, dat feitelijk bezig is om de staking te breken.

De stakers zijn de afgelopen weken zeer actief geweest. Nadrukkelijk proberen ze maatschappelijke solidariteit te organiseren en hun strijd in te binden in de brede actiebeweging. Zo bezocht een afvaardiging van de schoonmakers het kamp van Occupy Den Haag, zie het filmpje. Ook bezochten ze Occupy Amsterdam op het Beursplein. Ze maakten hun solidariteit met de occupy-activisten in beide gevallen concreet door hen voedsel aan te bieden. De schoonmakers waren eerder ook al aanwezig bij de aftrap van Occupy Den Haag. Inmiddels hebben zowel Occupy Amsterdam als Den Haag zich solidair verklaard met de schoonmakers.


Steun kregen de stakende schoonmakers ook uit Tunesië. In Tunis overhandigde de Tunesische vakbond voor schoonmakers een solidariteitsbrief aan de Nederlandse ambassade, en de bond stuurde ook een kopie aan minister Henk Kamp. “Dit is een fantastische ondersteuning. Tunesische schoonmakers die actievoeren voor hun collega’s in Nederland”, aldus FNV Bondgenoten-bestuurder Mari Martens.

Minder solidair is – vanzelfsprekend – het betrokken schoonmaakbedrijf. Dat probeerde de staking direct al te breken door nieuwe ongeorganiseerde schoonmakers in te zetten. Na klachten van de bond zijn ze teruggetrokken. Het breken van een staking is wettelijk verboden. Nu maken medewerkers van de facilitaire dienst van de ministeries schoon, en worden ambtenaren opgeroepen om hun eigen troep op te ruimen. Dat zijn ook vormen van staking breken, concludeert de bond terecht.

Waar het allemaal om gaat? De ministeries bezuinigden de afgelopen jaren drie keer op rij fors op de schoonmaak. En nu willen ze van 1.678 uur naar 1.200 uur schoonmaak per week. Een onmogelijke bezuiniging van ruim 25 procent. Een proefweek met het nieuwe werkprogramma leidde tot chaotische taferelen: overwerkte schoonmakers, zes zieken, smerige toiletten en boze ambtenaren. Met een staking willen de schoonmakers de bezuinigingen ongedaan maken.

Eric Krebbers