19 januari, Den Haag: solidariteit met huurder Hans bij hoger beroep tegen huisuitzetting

Een man is te zien vanuit het open raam van zijn woning. Hij lacht de kamera toe. Buiten zijn raam hang een rood spandoek met de tekst 'woonzekerheid voor iedereen'. Achter de ramen van zijn woning hangen posters met de tekst 'stop huisuitzettingen'.

Na een lange strijd volgt op 19 januari in Den Haag het hoger beroep tegen de huisuitzetting van de chronisch zieke huurder Hans. De Bond Precaire Woonvormen (BPW) eist een stop op deze huisuitzetting en verlaging van de huur tot onder de liberalisatiegrens, zodat hij kan blijven wonen in zijn huidige woning. De BPW roept iedereen op om solidariteit te tonen en aanwezig te zijn bij de rechtszitting aan de Prins Clauslaan 60. De zitting begint om 11:00 uur.

Uit de oproeptekst: “De ernstig zieke Hans, die tijdens de coronacrisis zijn werk en inkomen verloor, dreigt door woningcorporatie Staedion zijn huis te worden uitgezet vanwege huurachterstand. Het ‘maatwerk’ van Staedion houdt in dat Hans ondanks zijn ziekte gedwongen wordt om te verhuizen naar een woning elders met een tijdelijk huurcontract, maar dat biedt geen oplossing. De BPW eist daarom huurverlaging van de huidige woning, zodat Hans kan blijven wonen waar hij al jaren met plezier woont. Niet alleen om woonzekerheid voor Hans te garanderen, maar ook omdat Staedion heeft bevestigd dat, wanneer Hans vertrekt, de huurprijs van zijn woning wél wordt verlaagd tot onder de liberalisatiegrens voor een volgende bewoner.

Woensdag 19 januari
Vanaf 10:45 uur
Rechtbank Den Haag
Prins Clauslaan 60, Den Haag
Facebook

Actie

Op 24 september organiseerde de BPW Den Haag samen met Hans een eisenoverhandiging bij Staedion. Staedion gaf daarna aan om ‘maatwerk’ te leveren. Er volgde een gesprek waarbij Hans onder druk werd gezet om toch zijn woning te verlaten, zijn hoger beroep te laten vallen en, alleen dan, elders een tijdelijk en precair huurcontract aangeboden te krijgen. Op 19 januari dient het hoger beroep tegen de geplande huisuitzetting. Staedion had in eerste instantie aangegeven het hoger beroep niet te willen afwachten en kondigde een ontruiming aan op 8 december. Dat is een schandalige vorm van intimidatie. Uiteindelijk zorgden huurdersacties en een spoedprocedure ervoor dat de geplande ontruiming op 8 december toch werd ingetrokken.

De BPW is er diep verontwaardigd over dat iemand die door en tijdens de coronacrisis zijn werk en inkomen als elektromonteur verloor, en nota bene hartproblemen en een spier- en bindweefselziekte heeft, zo onder druk wordt gezet door een corporatie die weigert om passend maatwerk te leveren. Dat veroorzaakt grote stress en slapeloze nachten voor Hans, hetgeen niet bevorderlijk is voor zijn welzijn en herstel. Flexwonen is geenszins een oplossing voor een chronisch zieke bewoner. Woonzekerheid en huurverlaging in de huidige woning en buurt waar Hans is geworteld, is dat wel.

Woonzekerheid voor iedereen

Een huis moet stabiliteit bieden in verschillende levensfasen, ook als je je werk verliest, je huishouden wijzigt of als je te maken krijgt met een ernstige ziekte. De BPW verdedigt dit woonrecht tegenover het doorgeslagen marktdenken van beleggers, en helaas ook van woningcorporaties met een sociale taak, zoals Staedion.

In de Haagse gemeenteraad is een motie aangenomen om geen huisuitzettingen uit te voeren tijdens de coronacrisis. Ook Aedes, de vereniging voor woningcorporaties in Nederland, maakte intentieafspraken met de regering om huisuitzettingen te voorkomen en maatwerk te leveren. Bovendien werd er ook nog een motie aangenomen om huisuitzettingen vanwege huurschuld te voorkomen en geven deurwaarders aan terughoudend te zijn met betrekking tot huisuitzettingen. Toch gaan Staedion, de Haagse wethouder Balster en de verantwoordelijke minister gewoon door met huisuitzettingen tijdens een woon- en coronacrisis, met het hoogste aantal besmettingen sinds tijden.”

Toon je solidariteit en wees aanwezig bij de rechtszitting op 19 januari. Meld je daarvoor hier (verplicht) aan. Vul het formulier in aan de hand van deze info: zaaknummer: 200.298.328/01, relatie tot zaak: sympathisant Hans, datum en tijd: 19 januari 2022, 11:00 uur, rechtbank Den Haag, locatie Den Haag. Je kunt je tot uiterlijk zondagavond 16 januari aanmelden.

Harry Westerink