19 november, Leiden: bijeenkomst Wij Zijn Hier met praatjes, muziek en foto-expositie

De Leidse vrijplaats aan de Middelstegracht 36.
De Leidse Vrijplaats aan de Middelstegracht 36.

van 18 tot 20 november lopen de vluchtelingen van Wij Zijn Hier in drie dagen van het gemeentehuis in Amsterdam naar de Tweede Kamer in Den Haag. Op 19 november komt de mars aan in Leiden, waar Doorbraak de vluchtelingen welkom zal heten. Samen organiseren we daarna een bijeenkomst waar sprekers van Wij Zijn Hier zullen vertellen over hun strijd voor een beter leven. Iedereen die de vluchtelingen een warm hart toedraagt, is van harte welkom.

Verwelkomen vluchtelingen bij gemeentegrens Leiden
Brug Padoxlaan over de Leede, Warmond/Leiden
Woensdag 19 november
Rond 18:00 uur
Bel voor precieze tijdstip 071-5127619

Bijeenkomst met sprekers, muziek en foto’s
Vrijplaats, Middelstegracht 36, Leiden
Woensdag 19 november
Van 20:00 tot 00:00 uur

Uit de flyertekst: “Op 10 november is de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten over recht op opvang openbaar gemaakt. Hoewel het niet de eerste keer is dat het Nederlandse asielbeleid wordt bekritiseerd door internationale instanties (zoals Amnesty International) is dit een sterke boodschap. De uitspraak maakt duidelijk dat iedereen recht op opvang heeft, ook mensen zonder papieren. Het comité benadrukt dat de opvang adequaat moet zijn en de menselijke waardigheid moet waarborgen. Verantwoordelijk staatssecretaris van Justitie Fred Teeven heeft onmiddellijk aangegeven voorlopig niks te doen. Enkele gemeente nemen wel initiatief. Echter, Amsterdam heeft nachtopvang voorgesteld. Dit laat mensen nog steeds op straat rondzwerven, in de kou, voor het grootste deel van de dag. Met hun tassen. Nachtopvang is geen oplossing. Bovendien is opvang geen doel, maar een middel. Een middel om aan een echte toekomst te werken en aan een leven met menselijke waardigheid. Dit is onmogelijk om te doen als je overdag opgejaagd wordt op straat, zonder zelfs maar geld op zak om naar het toilet te gaan.”

Wil je Wij Zijn Hier ook ondersteunen? Loop (een deel van) de mars mee, of kom naar een van de acties onderweg. Natuurlijk kun je hen ook opzoeken in hun geïmproviseerde onderkomens in Amsterdam, momenteel de Vluchtgarage en het Vluchtgebouw.

Mariët van Bommel