23 juni, Den Haag: presentatie van boek “Een ster in de spiegel”

Voorkant boek "Een ster in de spiegel"
Voorkant boek “Een ster in de spiegel”

Op zondag 23 juni organiseert Bashgah Golshan, een sociaal-culturele en educatieve zelforganisatie van Iraanse migranten in de Haagse regio, een presentatie van “Een ster in de spiegel”, het bij uitgeverij Amrit verschenen levensverhaal van Doorbraak-columniste Lili Irani. Schrijfster Renate van der Zee houdt een inleiding over het boek, waarna Irani met haar en met het publiek in gesprek gaat. Ter plekke kan het boek worden aangeschaft.

Boekpresentatie
Zondag 23 juni, vanaf 14:00 uur
Diamanthorst 183, Den Haag

In haar boek vertelt Irani hoe ze opgroeide in Iran, een land dat gebukt gaat onder religieus fundamentalisme, en hoe ze na huwelijksmigratie zonder verblijfsrecht moest zien te overleven in Nederland. Ze spreekt zich openlijk en moedig uit tegen de onderdrukking van vrouwen, werklozen en andere armen, en tegen de maatschappelijke uitsluiting van mensen zonder verblijfsrecht. Met “Een ster in de spiegel” laat ze de stem horen van een strijdbare en levenslustige vrouw die in haar leven te hoop is gelopen tegen de macht van mannen, van haar vader en haar echtgenoot tot en met religieuze leiders en overheidsbureaucraten.

Van der Zee heeft diverse boeken geschreven over eerwraak, mensenhandel en moderne slavernij, waaronder “Bitter avontuur”. Ze komt op voor vrouwenrechten en houdt zich al jaren bezig met de positie van “allochtone” vrouwen. Tijdens het interview van Van der Zee met Irani komen thema’s aan de orde als machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen, migratie, en leven zonder verblijfsrecht.

Harry Westerink