25 november, Den Haag: demonstratie bij Marokkaanse ambassade om verkiezingsboycot te steunen

Poster.

Op 25 november organiseert de “20 februari beweging Nederland” een demonstratie bij de Marokkaanse ambassade. De beweging roept op om de verkiezingen in Marokko te boycotten.

Demonstratie
Vrijdag 25 november, 15:00 tot 18:00 uur
Oranjestraat 9, Den Haag

In de oproep schrijft de beweging: “In voortzetting van haar strijd laat de 20 februari beweging Nederland de publieke opinie het volgende weten. Wij steunen de oproep van de 20 februari beweging in Marokko om de vermeende democratische verkiezingen te boycotten. Wij roepen alle Nederlands-Marokkaanse democratische krachten en mensenrechtenorganisaties op om te demonstreren voor de Marokkaanse ambassade in Den Haag. Alsmede organiseert de 20 februari beweging Nederland op de dag van de verkiezingen een persconferentie in Nieuwspoort om 10:00 uur in de ochtend.”

Morgen, op zaterdag 19 november, wordt er ook een protest georganiseerd bij de ambassade in Den Haag. Daar heeft Doorbraak eerder ook melding van gemaakt. Maar inmiddels is gebleken dat dat protest georganiseerd wordt door lieden die verbonden zijn aan de Marokkaanse machthebbers. Ook zij organiseerden een persconferentie, waar helaas ook Mohamed Rabbae het woord voerde. Doorbraak roept nadrukkelijk niet meer op om morgen naar dat protest te gaan.

Inmiddels heeft de 20 februari beweging Nederland over die persconferentie een heldere verklaring opgesteld: “De 20 februari beweging verklaart hierbij dat de persconferentie van voormalig GroenLinks-politicus Mohamed Rabbae en Abderrahim Jafar geen enkele relatie heeft met de 20 februari beweging in Nederland. De 20 februari beweging benadrukt ook absoluut niet afhankelijk te zijn van hen die de beweging willen gebruiken voor hun persoonlijke agenda. De 20 februari beweging verklaart de publieke opinie daarom ook:
1. Dat het enige beslissende orgaan binnen de beweging een vooraf aangekondigde algemene vergadering is, en niet de heimelijk georganiseerde onderonsjes.
2. Dat wij ons ten zeerste verbazen over het benoemen van de persoon ‘Abderrahim Jafar’ tot persvoorlichter, daar die nooit eerder betrokken was bij de 20 februari beweging Nederland. Dit daar de beweging nooit eerder met persvoorlichters werkte, en dat iedereen van de beweging in vrijheid over de beweging kon spreken, omdat dát de kracht is van de beweging.
3. Dat het de 20 februari beweging Nederland spijt dat Mohamed Rabbae betrokken is geraakt bij dit netwerk, een netwerk dat directe betrekkingen met de Marokkaanse overheidsdiensten onderhoudt om controle op de Marokkaanse Nederlanders te houden.
4. Dat wij onze vastberadenheid benadrukken, en onze solidariteit met het Marokkaanse volk voor meer vrijheden en een democratischer en socialer politiek systeem. Iedere poging tot uitholling van de beweging, door wie ook, zal met kracht geweerd worden.
Tot slot roept de 20 februari beweging Nederland de burgergemeenschap, mensenrechtenorganisaties en politici op tot meer steun aan de 20 februari beweging en haar doelen.”

Eric Krebbers