27 februari, Haarlem: demonstratie Woonoproer – sloop de wooncrisis

Ons land verkeert in een enorme wooncrisis die ook de inwoners van Haarlem keihard raakt. Wonen is een basisbehoefte, wonen is een recht. Het recht op huisvesting is als mensenrecht opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Volgens artikel 22 van de Nederlandse grondwet heeft de overheid de taak om voldoende woongelegenheid te bevorderen. De huidige wooncrisis is veroorzaakt door decennialang slecht beleid waarin de overheid markt boven mensen heeft gesteld en de volkshuisvesting vakkundig heeft gesloopt. Genoeg is genoeg, Haarlem komt in verzet!”, aldus de oproep van Woonoproer.

Zondag 27 februari
Vanaf 14:00 uur
Reinaldapark, Haarlem
Facebook

De tekst gaat verder: “Wij, de organisatie van de Woonoproer, vinden dat de huidige woningcrisis goed laat zien waar de absurde prioriteiten van onze overheid en ons economische systeem liggen. Veel Haarlemmers staan op oneindige wachtlijsten, maken zich elke maand opnieuw zorgen of ze hun huur nog wel kunnen betalen, hebben de stad moeten verlaten of zijn zelfs dakloos geworden. De private huur is voor velen onbetaalbaar, om van een koopwoning nog maar te zwijgen. Blijkbaar is het belangrijker om ruimte leeg te laten staan voor winst, dan om een cruciale basisbehoefte te vervullen. En dat terwijl er nog steeds mensen op straat moeten leven. Wij vinden dat het tijd is dat een woning niet langer behandeld wordt als luxe handelswaar of speculatieproduct, maar als het mensenrecht dat het is. Alleen zo lossen we deze woningcrisis op een eerlijke, menselijke, en duurzame manier op.”

“De Woonoproer onderschrijft de eisen van het Woonmanifest en heeft deze aangevuld met extra landelijke én lokale eisen. Onze voorlopige eisen zijn als volgt:

 • 1. Maak het bestrijden van (dreigende) dakloosheid topprioriteit.
 • 2. Zorg voor breed toegankelijke volkshuisvesting.
 • 3. Garandeer betaalbaarheid.
 • 4. Garandeer woonzekerheid.
 • 5. Verklein de woonongelijkheid tussen koop en huur.
 • 6. Bewaak de gelijke toegang tot huisvesting.
 • 7. Geef burgers gelijkwaardige inspraak.
 • 8. Zorg dat wonen niet om winst gaat.
 • 9. Geef kwaadwillende verhuurders en makelaars geen kans.
 • 10. Schaf het kraakverbod af (en bestrijd leegstand).
 • 11. Laat nieuwbouw niet over aan de markt.
 • 12. Stop de gentrificatie in Haarlem Oost en Schalkwijk.
 • 13. Pak de regie terug van projectontwikkelaars.
 • 14. Maak ruimte voor alternatieve woonvormen.
 • 15. Stop afbraak van de sociale huursector.”

De eisen worden hier elk verder uitgewerkt. De actie wordt ondersteund door een hele reeks organisaties, waaronder ook Doorbraak.

Eric Krebbers