29 juni, Leiden: bijeenkomst over arbeid voor mensen zonder verblijfsrecht

IMWU-logo.

De Indonesian Migrant Workers Union (IMWU), de Domestic Workers Alliance in the Netherlands (DWAN) en de Haagse illegalensteungroep OKIA organiseren in samenwerking met andere groepen in vijf steden bijeenkomsten over arbeid voor mensen zonder verblijfsrecht. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen zonder papieren en hun ondersteuners, die ter plekke met elkaar strategieën, ideeën en tips kunnen uitwisselen op het gebied van werk. De bijeenkomst in Leiden wordt mede georganiseerd door Doorbraak.

Discussiebijeenkomst
Vrijdag 29 juni, vanaf 19:00 uur (inclusief eten)
Middelstegracht 38, Leiden

Behalve in Leiden vinden er vergelijkbare bijeenkomsten plaats in Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Amsterdam. IMWU en DWAN hebben een achterban van vele honderden leden, met en zonder verblijfsrecht. Als migrantenvakbonden merken ze dat veel mensen zonder verblijfsrecht zich nog steeds in de eerste plaats richten op het verkrijgen van een verblijfsvergunning. Vanzelfsprekend is dat een belangrijk doel. Maar veel IMWU- en DWAN-leden weten ondanks het ontbreken van verblijfsrecht toch een bestaan op te bouwen, tegen de stroom in. Ze werken, studeren en steunen elkaar op een positieve manier. De vakbondsleden willen deze succesvolle ervaringen delen met andere mensen zonder papieren, die zo kunnen worden gestimuleerd en geïnspireerd. “Geen verblijfsrecht hebben betekent niet het einde van het leven”, stellen de migrantenvakbonden. “Samen staan we sterk, en samen kunnen we van elkaar leren.”

Tijdens de bijeenkomsten komen vragen aan de orde als “Hoe kunnen mensen zonder papieren werk vinden?”, “Wat zijn hun arbeidsrechten?”, “Hoe kunnen ze hun eigen werk scheppen en aanbieden?” en “Welke vaardigheden zijn nodig en handig op de informele arbeidsmarkt?”. De ervaringen rond dit thema zullen worden opgenomen in een overlevingsgids voor en door mensen zonder verblijfsrecht. Dat wordt een soort handleiding met concrete tips en ideeën voor het leven in de illegaliteit.

Harry Westerink