29 september, Katwijk: demonstratie “Vluchtelingkinderen hebben ook rechten!”

De vorige demonstratie
De vorige demonstratie.

Op 29 september organiseert “Geen kind aan de kant” in Katwijk een demonstratie ter ondersteuning van vluchtelinggezinnen die in gezinslocaties verblijven. Twee jaar geleden deden zo’n honderd vluchtelingen uit de plaatselijke gezinslocatie mee aan een andere “Geen kind aan de kant”-demonstratie in die gemeente.

Demonstratie
Zaterdag 29 september
Van 14:00 tot 18:00 uur
Hyacintstraat (grasveld achter bushalte Molentuinweg)
Katwijk aan den Rijn
Facebook

Uit de oproeptekst: “De afgelopen tijd is er veel te doen geweest om het beleid van Trump rondom vluchtelingkinderen, waarbij kinderen worden gescheiden van hun ouders en in de gevangenis worden gezet. Dat beleid is een schandaal. Maar ook in Nederland worden vluchtelingkinderen hardvochtig en wreed behandeld door de autoriteiten. En net als in de Verenigde Staten is dat een kwestie van doelbewust beleid. Om aandacht te vragen voor de situatie van vluchtelingkinderen organiseert “Geen kind aan de kant” daarom op 29 september een demonstratie in Katwijk.

In Nederland wonen ruim duizend vluchtelingkinderen met hun ouders in zogenaamde gezinslocaties. De voorzieningen in de gezinslocaties zijn bijzonder sober: zeer kleine kamers, zeer laag leefgeld, tekortschietende medische hulp, strenge regels op de gezinslocatie, absurde boetes waardoor het leefgeld van gezinnen regelmatig wordt gekort. De politie valt regelmatig ’s ochtends vroeg binnen op de gezinslocatie om gezinnen onverwachts over te brengen naar de gezinsgevangenis in Kamp Zeist, het laatste stadium voor de deportatie. Kinderen groeien zo op in constante angst voor deportatie naar een land dat zij niet of nauwelijks kennen. Daarnaast worden gezinnen regelmatig overgeplaatst naar andere gezinslocaties. Zo heeft Nederland een inhumaan beleid opgezet voor vluchtelingenkinderen, waarbij het Verdrag van de rechten van het kind dagelijks worden geschonden.

Met deze demonstratie willen we strijden voor een rechtvaardige behandeling van vluchtelinggezinnen en voor het stoppen van politie-invallen en de daaropvolgende uitzettingen. We onderstrepen ermee de eis van een onvoorwaardelijk kinderpardon, zodat er geen vluchtelingkinderen meer uit het leven dat ze inmiddels zo moeizaam in Nederland hebben opgebouwd, worden weggerukt. Bovenal willen we alle gezinnen die in gezinslocaties wonen een hart onder de riem steken en laten zien dat ze niet alleen staan in hun strijd voor een beter leven.”

Harry Westerink