30 mei, Amsterdam: op visite bij wooncorporatie Stadgenoot om woonrecht op te eisen

Logo.
Logo.

Op 30 mei gaan de Europese huisvestingsministers in Amsterdam plannen smeden voor het verder gentrificeren en onbetaalbaar maken van onze steden. Daarom komen van 28 tot 30 mei huisvestingsactivisten uit heel Europa naar de hoofdstad om een tegengeluid te laten horen. In dat kader organiseren de Bond Precaire Woonvormen (BPW) en andere organisaties een actievisite bij wooncorporatie Stadgenoot, die het woonrecht aan zijn laars lapt en huurders de stad uitjaagt.

Actievisite
Maandag 30 mei
Van 13:00 tot 15:00 uur
Hoofdkantoor wooncorporatie Stadgenoot
Sarphatistraat 370, Amsterdam
Facebook-event

Uit de oproeptekst: “Een betaalbare woning vinden is inmiddels bijna schier onmogelijk geworden. Door privatisering, gentrificatie, flexibilisering, huurverhogingen, verhuurdersheffing en verkoop van sociale huurwoningen groeien de wachtlijsten en worden huurders weggedrukt uit de stad. Wij willen nu een helder signaal afgeven: de stad is voor iedereen! Voor mensen met minder geld lijkt er nu geen plek meer te zijn. Dat accepteren we niet.”

De BPW gaat op bezoek bij Stadgenoot, omdat die corporatie met allerlei flexcontracten het huurrecht ontduikt en ook actief aan het lobbyen is om huurdersrechten te laten verdwijnen. Wie zich geen vrije sectorhuurwoning of koopwoning kan veroorloven, moet Amsterdam maar verlaten, aldus Stadgenoot. De asociale houding van de wooncorporatie blijkt ook uit de documentaire “Alles flex?”, die onlangs werd gepresenteerd en op 10 juni wordt vertoond in de Leidse Vrijplaats. De organisatoren van de actievisite eisen directe controle over huisvesting en investeringen door de bewoners, een voor iedereen toegankelijke, eerlijke en open stad, de stopzetting van flexibilisering en verkoop van sociale huurwoningen, en sociale rechten voor iedereen, arm en rijk.

Harry Westerink