31 maart, Utrecht: Europese dag van actie tegen kapitalisme

Logo.

Linkse organisaties en basisvakbonden uit Griekenland, Spanje, Polen, Oostenrijk en Duitsland zijn een gemeenschappelijk initiatief gestart tegen de kapitalistische hervormingen onder de huidige crisis. Hervormingen die worden opgelegd door de troika EU, ECB en IMF. In eerste instantie aan de Zuid-Europese landen, maar uiteindelijk aan heel Europa. De initiatiefnemers willen protesteren tegen nationalistische propaganda gericht tegen loonarbeiders in de zuidelijke Europese landen en tegen het spierballenvertoon van de EU aan zijn buitengrenzen. Ze roepen op tot transnationale solidariteit en zelforganisatie van allen die getroffen worden door de bezuinigingen, privatisering en uitbuiting. Ook in Nederland is het initiatief opgepakt.

Doorbraak roept iedereen op om er heen te gaan en anderen mee te vragen. Lokaal organiseren en internationale – of beter: anti-nationale – solidariteit horen steeds onverbrekelijk met elkaar verbonden te zijn. Laten we onze strijd concreet verbinden aan die in andere landen, in Europa en daarbuiten.

Demonstratie 31M
31 maart om 14:00 uur
Station Overvecht, Utrecht

Meer informatie over de 31M-acties in Nederland en elders in Europa. 31M is ook op Facebook. Op Globalinfo vind je een update.

De oproep van de Nederlandse organisatoren: “Op 31 maart gaan in Europa duizenden mensen de straten op om hun onvrede over het kapitalisme te uiten. In Europa is er sprake van een enorme economische crisis. De Europese Unie heeft een aantal noodmaatregelen bedacht om het kapitalisme te redden. Als deze maatregelen falen, zo stellen regeringen en de media, zal ook in Nederland een ineenstorting volgen met recessie en massale armoede tot gevolg.

Op deze manier wordt bij mensen angst aangejaagd en worden bevolkingsgroepen tegen elkaar uitgespeeld. Dit maakt de weg vrij om verder te bezuinigen, privatiseren en reorganiseren. Na het openbaar vervoer, energie, telefonie en post is nu de zorg aan de beurt. De gevolgen hiervan zijn massale ontslagen en verdere flexibilisering van arbeid, waardoor het steeds lastiger wordt om tegenover vaste lasten een vast inkomen te zetten.

Geen zorg om zorg dus, enkel zorg om financieel gewin. Hier moeten we ons tegen verzetten. Laten we de strijd aan gaan tegen het kapitalisme en ons organiseren op Europees niveau. De dag van internationale actie tegen het kapitalisme op 31 maart 2012 kan een eerste stap zijn.

Tijdens de demonstratie is het de bedoeling dat we ons verzet tegen de bezuinigingen laten horen en onze internationale solidariteit laten zien. Zo willen we laten zien dat alle slachtoffers van de crisis aan dezelfde kant staan, zowel in Nederland als in Griekenland; dat verzet tegen bazen, bankiers en politici waardevol en productief is. Evenals bij de vele demonstraties op deze dag in andere Europese steden, kunnen alle mensen zich bij deze protestmars aansluiten.

We willen af van het kapitalisme en haar politieke instanties.
Laten we samen werken voor een sociaal en vrij alternatief!

Tot zover de oproep.

Eric Krebbers