6 april, Den Haag: demonstratie uit solidariteit met Soedanese opstandelingen

Bij de Soedanese ambassade op 29 januari dit jaar.

In diverse Europese landen gaan Soedanezen op 6 april de straat op om te herdenken dat op 6 april 1985 de toenmalige Soedanese dictator het veld moest ruimen en er daarna een democratisch experiment op gang kwam. Vier jaar later, in 1989, moest dat experiment wijken voor het dictatoriale regime van Omar Al-Bashir, dat tot op de dag van vandaag verantwoordelijk is voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. In het kader van deze herdenkingsdag organiseren Soedanese organisaties in Den Haag een demonstratie, uit solidariteit met de huidige opstandelingen in Soedan. De demonstratie start bij het Malieveld en voert naar de Tweede Kamer.

Met de herdenkingsdag op 6 april willen de huidige tegenstanders van dictator Al-Bashir de eerdere succesvolle opstand van 1985 in herinnering roepen. Toen lukte het om door massale protesten het regime van de toenmalige dictator Jafaar Mohammed Numeiri ten val te brengen. Dat leidde tot een kort democratisch experiment waar Al-Bashir en zijn handlangers een eind aan maakten. Met het herdenken van de protesten in 1985 willen de organisatoren duidelijk maken dat het de Soedanezen eerder al eens is gelukt om een dictator weg te jagen. Zo hopen ze de recente opstand tegen het bewind van Al-Bashir aan te moedigen die eind 2018 is uitgebroken en al maandenlang voortduurt.

Zaterdag 6 april
Vanaf 12:00 uur
Malieveld, Den Haag

Harry Westerink