7 oktober, Rotterdam: Young & United-mars voor zekerheid

Logo
Logo

Op 7 oktober, International Decent Work Day, organiseert Young & United in Rotterdam een mars voor zekerheid en tegen flexibilisering. “Het is een recht in Nederland om voor jezelf en je collega’s op te komen, ook al is dat moeilijk als flexwerker, als je niet zeker bent van je werk”, aldus de beweging van jongvolwassenen, die al vaker spraakmakend actie heeft gevoerd. Young & United roept iedereen, jong en oud, op om mee te doen aan de mars en te laten horen dat zekere arbeidscontracten weer normaal moeten worden.

Mars
Zondag 7 oktober
Vanaf 14:00 uur
Van der Vormplein
Rotterdam
Facebook

Uit de oproeptekst: “Young & United roept werkgevers en politiek op om andere keuzes te maken. We eisen zekere contracten, zodat huidige en toekomstige generaties een fatsoenlijk bestaan op kunnen bouwen. Young & United wil dat zekere contracten weer normaal worden. Nergens in Europa groeit het aantal onzekere flexcontracten zo hard als in Nederland. Dit moet nu stoppen! Jongvolwassenen zitten vast in een draaideur van tijdelijke flexcontracten. Gedwongen zzp-ers moeten onverzekerd hun werk doen. Uitzendbureaus maken het mogelijk om basisrechten en cao’s te ontduiken. Werkgevers kiezen massaal voor flexcontracten, omdat het goedkoper is. De politiek doet niet genoeg om flex duurder te maken dan vast. Om een toekomst te kunnen opbouwen hebben we zekerheid nodig.”

Harry Westerink