9 juni, Den Haag: demonstratie van vluchtelingen voor een generaal pardon

Spandoek bij de demonstratie van 12 mei.

Na een strijdbare en inspirerende demonstratie op 12 mei gaan vluchtelingen zonder verblijfsrecht op 9 juni opnieuw de straat op voor een generaal pardon. Ook deze actie vindt plaats op het Plein in Den Haag, voor het gebouw van de Tweede Kamer.

Vluchtelingen uit de gezinslocatie in Katwijk hebben het initiatief genomen tot een landelijke campagne voor een generaal pardon voor alle vluchtelingen die minstens vijf jaar in Nederland zijn. Samen met anderen, waaronder Doorbraak en vluchtelingensteungroep Hou ze thuis, hebben ze het actiecomité Generaal pardon 2021 opgericht. Het comité is druk bezig om een infrastructuur voor de campagne uit de grond te stampen, met een petitie, een website, een Facebook-pagina, een Instagram-pagina, een fundraiser en andere zaken die moeten worden geregeld om de campagne tot een succes te kunnen maken. Het is duidelijk dat de campagne nog in de opstartfase verkeert. Ondersteuning is dus van harte welkom.

Woensdag 9 juni
Vanaf 15:00 uur
Plein bij de Tweede Kamer, Den Haag

Pardonregelingen voor mensen zonder verblijfsrecht zijn bijzonder schaars in Nederland. Na lange strijd kwam in 2007 een pardonregeling tot stand voor eerder afgewezen vluchtelingen. Zo’n 27.000 vluchtelingen kregen toen een verblijfsvergunning. Het ging indertijd om vluchtelingen die voor 1 april 2001 asiel hadden aangevraagd. Wie na die datum asiel had aangevraagd, viel buiten de boot. In 2013 volgde nog een uiterst beperkte kinderpardonregeling, waarvan de voorwaarden zo streng waren dat veel kinderen en hun ouders er niet voor in aanmerking kwamen. Na lobby, politiek gekonkel en protest tegen dreigende uitzettingen (onder meer van de vluchtelingkinderen Howick en Lili) volgde er in 2019 een afsluitingsregeling van het kinderpardon, waardoor meer gezinnen toch nog verblijfsrecht kregen. Niettemin werden er nog steeds behoorlijk veel gezinnen afgewezen. Bovendien is de groep afgewezen vluchtelingen die nooit een beroep heeft kunnen doen op de pardonregeling van 2007 en op de kinderpardonregeling van 2013, in de loop der tijd flink toegenomen. Deze vluchtelingen verblijven allemaal al lang in Nederland en worden geconfronteerd met keiharde bestaansonzekerheid. Ze hebben geen veiligheid, zien geen toekomst voor zich en kunnen nauwelijks overleven.

Overlevingsstrijd

Het is daarom van groot belang dat vluchtelingen in actie zijn gekomen om de eis van een generaal pardon te verwoorden en kracht bij te zetten. Het spreekt voor zich dat we nog een hele lange weg hebben te gaan voordat een dergelijke eis verwezenlijkt gaat worden. Maar het is beter om die lange weg in te slaan dan om het gevecht voor een generaal pardon al bij voorbaat op te geven. Vluchtelingen zonder verblijfsrecht hebben ook geen keuze, want hun leven is hun strijd en hun strijd is hun leven. Ze zijn hier en ze blijven hier. En ze kunnen en willen niet rustig achterover leunen en wachten op betere tijden. Hun nood is immers veel te hoog en hun dagelijkse overlevingsstrijd veel te hevig.

Uit de oproeptekst voor de demonstratie op 9 juni: “Het gaat hier dus om mensen die hier al 5 jaar of langer zitten, in sommige gevallen zelfs al bijna 20 jaar als ze net buiten de regeling van het laatste pardon vielen. Deze mensen hebben vaak kinderen die hier zijn opgegroeid of zelfs zijn geboren. Kinderen dus, met geen enkele band met het land van hun ouders, maar die toch ook hier in Nederland nooit zeker zijn van hun toekomst. Daarnaast worden zij regelmatig gedwongen hun school en vrienden te verlaten bij overplaatsingen van het ene naar het andere azc. Dit is ook een enorme aanslag voor de gemeenschap waar die mensen jarenlang hun thuis hebben gemaakt. Voor deze groep mensen, die dus tussen wal en schip zijn gevallen, is de toestand onhoudbaar.

Daarom vragen zij, en vele betrokken geboren Nederlanders met hen, om een nieuw generaal pardon. Zodat deze groep mensen, waar binnen de huidige regelgeving geen oplossing voor is, uit deze onmogelijke situatie kunnen komen en hun bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij, en een zekere toekomst voor hun kinderen kunnen opbouwen.

Op 12 mei vond de eerste demonstratie op het Binnenhof in Den Haag plaats om hun zaak onder de aandacht te brengen. Deze demonstratie was een groot succes met een opkomst van meer dan 100 mensen. Wij kregen steun van leden van BIJ1 en DENK. Daarom volgt er op 9 juni een zelfde demonstratie. Daarnaast is er een petitie gestart, die al rond de 6.000 keer ondertekend is.”

Tijdens de demonstratie gelden de gebruikelijke coronamaatregelen. Je kunt de petitie hier nog steeds tekenen.

Harry Westerink