9 november, Tilburg: Doorbraak-spreker bij herdenking Kristallnacht

Logo Weldaad.
Logo Weldaad.

Op 9 november organiseren de Anti-Racisme Groep Tilburg (ARG) en de Tilburgse Anarcho Sociëteit (TAS) een herdenkings- en informatieavond rond de Kristallnacht. Doorbraak levert een spreker.

Kristallnacht-herdenking
Woensdag 9 november, 19:30 uur
Ruimte X, Telexstraat 4-a, Tilburg

In de uitnodiging schrijven ARG en TAS: “Op die dag is het precies 73 jaar geleden dat in Duitsland de Kristallnacht plaatsvond: een door de nazistaat geregisseerde uitbarsting van geweld tegen de Joodse bewoners van Duitsland. Brandstichting in synagogen, vernieling van winkels met Joodse eigenaars, huizen met Joodse inwoners, mishandeling, moord en deportatie naar concentratiekampen – het waren voorboden van de nog veel grotere verschrikkingen en misdaden. De uitsluiting van bevolkingsgroepen, de stelselmatige onderdrukking ervan met ernstige schendingen van menselijke rechten en waardigheid, behoren helaas sindsdien niet tot het verleden. Dat maakt het belangrijk om bij de Kristallnacht stil te staan en de betekenis ervan voor nu onder ogen te zien. Ook vandaag worden weerloze mensen steeds verder de marge in geduwd, soms gedeporteerd, vaak opgesloten, en keer op keer aangeduid als mensen die hier eigenlijk niet horen te zijn. Dat lot treft vooral vluchtelingen en mensen zonder verblijfsvergunning. Op de avond willen we dan ook vooral stilstaan bij dat proces van uitsluiting en onderdrukking en de overeenkomsten met de vroege fase van jodenvervolging die – naast aanzienlijke verschillen – daarin te onderkennen zijn. Dat moge dan dienen als waarschuwing en als appèl om daartegen stelling te blijven nemen. We hebben daartoe een tweetal sprekers uitgenodigd.

Vanuit de basisorganisatie Doorbraak zal Eric Krebbers het proces toelichten van uitsluiting en vervolging, zoals vluchtelingen en geïllegaliseerden dat ondergaan. Er zal worden ingegaan op de parallellen en verschillen met gebeurtenissen als in de jaren 30. Daarnaast zal publiciste Joke Kaviaar, momenteel onder vuur van Justitie vanwege haar inzet tegen het onderdrukkende vluchtelingenbeleid, een statement maken rond het thema van de avond.

Er zal gelegenheid zijn tot vragen en discussie. De toegang is vrij. We hopen een ieder te mogen verwelkomen op deze herdenkings- en informatieavond.” Tot zover de oproep.

Eric Krebbers