Acties van De Grauwe Eeuw onderdeel van “de meest militante, uitdagende en confronterende campagne tegen de gevestigde orde”

Maar met Wilders I op komst is de jonge politieke beweging tegen racisme en voor culturele diversiteit vooralsnog de meest militante, uitdagende en confronterende campagne tegen de gevestigde orde. Het is opvallend dat in Nederland deze protesten vooral gericht zijn op iconen die te maken hebben met het vroegmoderne, koloniale verleden van de VOC en de transatlantische slavernij. De meer recente koloniale misdaden in Nederlands-Indië blijven vooralsnog buiten schot. Dat is vreemd, omdat Nederlandse kopstukken uit dit verleden – zoals generaal Spoor, luitenant-gouverneur-generaal Van Mook, en de premiers Schermerhorn, Beel en Drees – door historici nu ook in rap tempo van hun sokkel worden getrokken. Twee nieuwe publicaties en een reeks artikelen in kranten en tijdschriften lijken nu onomstotelijk te bewijzen dat het Nederlandse leger tussen 1945 en 1949 grootschalig, structureel en buitensporig geweld tegen Indonesiërs gebruikte, en dat dit actief werd toegedekt door de militaire top, het openbaar ministerie en de regeringen in Batavia en Den Haag (…) We moeten naar een situatie, waarin niemand het waagt de naam Spoor te noemen zonder daarbij te erkennen dat er oorlogsmisdaden zijn gepleegd. Laat ons daarom de academische discussies naar een hoger plan tillen en het koloniale verleden weer stekelig maken. Dat zijn we aan de meer dan honderdduizend doden in Indonesië wel verplicht. Het is tijd om eerherstel te verlenen aan de Indië-weigeraars, deserteurs en bevelweigeraars. Het is tijd om vraagtekens te stellen bij de militaire cultus rond het Indisch monument in Den Haag. De tientallen straatnamen die verwijzen naar Van Mook en Spoor zullen van kritische toelichting moeten worden voorzien, en hun eremedailles en Militaire Willems-Ordes herroepen. Er moet kritisch onderzoek gedaan worden naar de rol van Willem Drees, evenals naar die van de PvdA en de KVP. Krijgsmachtonderdelen die nog met trots verwijzen naar het koloniale verleden – bijvoorbeeld het Regiment Van Heutz – moeten berispt worden. Als klap op de vuurpijl is het tijd de Generaal Spoorkazerne in Ermelo om te dopen naar een naam die het historisch onrecht in Indonesië erkent. Dat alles onder de leuze “#Spoormustfall”!

Klaas Stutje in #Spoormustfall (Solidariteit)